Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Μοτοσικλέτας & Ποδηλάτου - Ατλαντική Ένωση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Κεντρικά γραφεία
  • 210-7454000
  • 210-7794446
  • support@atlantiki.gr
  • Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 - ΤΚ.115 26 Αθήνα
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Υποκατάστημα Ηρακλείου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Μοτοσικλέτας & Ποδηλάτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Μοτοσικλέτας & Ποδηλάτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η Ατλαντική Ένωση, με εφαλτήριο και στήριγμα την υγιή οικονομική της βάση, την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά της (272%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 31/12/2017), προσφέρει ευέλικτα «πακέτα» ασφαλιστικών καλύψεων, ειδικά προσαρμοσμένα για το όχημα και τον οδηγό, σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Τα «πακέτα» αυτά περιέχουν τις υποχρεωτικές από το Νόμο καλύψεις, αλλά δίνουν και την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να προσθέσει και καλύψεις της επιλογής του.

Συμβαδίζοντας με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, η Ατλαντική Ένωση προσφέρει λύσεις για κάθε τύπο οχήματος, συμβατικού καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν έχει ήδη προχωρήσει στην ασφάλιση και αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σημείωση: στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται αυτοκίνητα που συνδυάζουν ηλεκτροκινητήρα με βενζινοκινητήρα.

Εμπιστευτείτε τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρει η Ατλαντική Ένωση και επιλέξτε το πακέτο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

01. Νο Penalty (ειδικό πακέτο για μακροχρόνια ανασφάλιστους)

· Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές
· Φροντίδα ατυχήματος
· Δωρεάν κάρτα πρόληψης υγείας
Στo πακέτo ασφάλισης "No Penalty" μπορούν προαιρετικά να προστεθούν οι εξής καλύψεις:
· Νομική Προστασία
· Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (MONDIAL ASSISTANCE)

02. Minimax

· Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές
· Προστασία Bonus-Malus οδηγού / ιδιοκτήτη
· Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
· Φροντίδα ατυχήματος
· Δωρεάν κάρτα πρόληψης υγείας
Στo πακέτo ασφάλισης "MINIMAX" μπορούν προαιρετικά να προστεθούν οι εξής καλύψεις:
· Νομική Προστασία
· Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (MONDIAL ASSISTANCE)
· Θραύση κρυστάλλων

03. Atlantic Basic

· Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές
· Προστασία Bonus-Malus οδηγού / ιδιοκτήτη
· Προσωπικό ατύχημα οδηγού / ιδιοκτήτη
· Νομική Προστασία (κεφ. 3.000€)
· Επίδομα λόγω πυρκαγιάς ή ολικής κλοπής 500€
· Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
· Φροντίδα ατυχήματος
· Δωρεάν κάρτα πρόληψης υγείας
Στο πακέτο ασφάλισης ATLANTIC BASIC μπορούν προαιρετικά να προστεθούν οι εξής καλύψεις:
· Θραύση κρυστάλλων
· Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (MONDIAL ASSISTANCE)

04. Atlantic Plus

· Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές
· Προστασία Bonus-Malus
· Πυρός & Πυρός από τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες
· Ολική κλοπή
· Μερική κλοπή
· Φυσικοί κίνδυνοι
· Προσωπικό ατύχημα οδηγού / ιδιοκτήτη
· Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
· Φροντίδα Ατυχήματος
· Προσωρινή αντικατάσταση οχήματος λόγω κλοπής
· Αστική Ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς (σωμ. βλάβες & υλικές ζημιές τρίτων)
· Δωρεάν κάρτα πρόληψης υγείας
Στο πακέτο ασφάλισης ATLANTIC PLUS μπορούν προαιρετικά να προστεθούν οι εξής καλύψεις:
· Θραύση κρυστάλλων
· Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (MONDIAL ASSISTANCE)

05. Atlantic Max

· Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές
· Προστασία Bonus-Malus
· Πυρός & Πυρός από τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες
· Ολική κλοπή
· Μερική κλοπή
· Φυσικοί κίνδυνοι
· Ζημιές από χαλαζόπτωση
· Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, στάσεις-απεργίες και κακόβουλες  ενέργειες
· Προσωπικό ατύχημα οδηγού / ιδιοκτήτη
· Νομική προστασία (3.000€)
· Θραύση κρυστάλλων (κεφ. 1.200€)
· Ενοικίαση αυτοκινήτου από ζημία Πυρός ή Ολικής/Μερικής κλοπής ή Ιδίων ζημιών
· Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά του οχήματος
· Ιδίες ζημιές (απαλλαγή 150€, 300€, 450€, 600€ ή 900€, κατ’ επιλογή)
· Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
· Φροντίδα Ατυχήματος
· Δωρεάν κάρτα πρόληψης υγείας


Ασφάλιση Μοτοσικλέτας

Η Ατλαντική Ένωση σας προσφέρει ένα πρόγραμμα που καλύπτει εσάς και τη μοτοσικλέτα σας και μπορεί να προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες.

Ασφαλιστικές παροχές:
· Α.Ε. Σωμ. Βλαβών
· Α.Ε. Υλ. Ζημιών
· Υλ. Ζημιές από Ανασφάλιστο (έως 40.000€)
· Προστασία ΒΜ
· Φροντίδα Ατυχήματος
· Νομική Προστασία

Στo πακέτo ασφάλισης μπορούν προαιρετικά να προστεθούν οι εξής καλύψεις:
· Πυρός & Πυρός από Τρομοκρατικές ενέργειες
· Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια


Ασφάλιση Ποδηλάτου

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων μέσω ενός νέου εκπτωτικού πακέτου, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Το νέο αυτό πακέτο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για ποδήλατα, φέρει την ονομασία Atlantic Bicycle.

Ασφαλιστικές παροχές:
· Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (σωματικές βλάβες έως 40.000€ & υλικές ζημιές έως 10.000€)
· Ολική Κλοπή Ποδηλάτου
· Ιδίες Ζημιές Ποδηλάτου

Η κάλυψη διατίθεται αποκλειστικά με ετήσια διάρκεια συμβολαίου. Η βασική δυνατότητα ασφάλισης παρέχεται για την Αστική Ευθύνη, οι δε καλύψεις Ολικής Κλοπής και Ιδίων Ζημιών παρέχονται προαιρετικά κατόπιν επιλογής. Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης οδηγών από 5 έως 65 ετών (για ανήλικους οδηγούς που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, το συμβόλαιο εκδίδεται στο όνομα του κηδεμόνα). Το κόστος ασφάλισης είναι ενιαίο, ανεξάρτητα από την περιοχή, την κατηγορία ποδηλάτου (π.χ. δρόμου, βουνού κ.λπ.) και την ηλικία του οδηγού. Ασφαλίζονται ποδήλατα αξίας 100€ έως 3.000€. Υφίσταται η δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση (έως 250W).

10234
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Δωρεάν Κάρτα Πρόληψης Υγείας
Για τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του, με όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα Αυτοκινήτου και Κατοικίας.
ΔΩΡΕΑΝ ή σε προνομιακές τιμές ιατρικές επισκέψεις και μεγάλες εκπτώσεις για εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.