Όροι Χρήσης Συμβολαίου - Ατλαντική Ένωση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Κεντρικά γραφεία
  • 210-7454000
  • 210-7794446
  • support@atlantiki.gr
  • Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 - ΤΚ.115 26 Αθήνα
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Υποκατάστημα Ηρακλείου

Όροι Χρήσης Συμβολαίου

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών μας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας, εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια!

Για την πραγματοποίηση της παραλαβής, καταχωρήστε στο πεδίο Κωδικός Αναζήτησης Όρων Συμβολαίου το μοναδικό 16ψήριο κωδικό που βρίσκεται στα εξής έντυπα: α) Ειδοποιητήριο Πληρωμής ή/και β) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Όροι Συμβόλαιων

 
Συμπληρώστε τον 16ψηφιο Κωδικό Αναζήτησης Όρων Συμβολαίου που αναγράφεται στην ειδοποίηση ασφαλίστρων που έχετε παραλάβει ή/και στην σελίδα στοιχείων του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΟΡΩΝ
Για να έχετε εύκολη πρόσβαση κάθε στιγμή στους Γενικούς & Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας, www.atlantiki.gr, καθώς επίσης είναι και κατατεθειμένοι στο συμβολαιογράφο κ. Αλέξανδρο Καζάζη, με την υπ’ αριθμόν …………………. Συμβολαιογραφική Πράξη Κατάθεσης του ………………………. [έτος]