Εξειδίκευση εδώ και 46 χρόνια στον κλάδο μεταφορών - Ατλαντική Ένωση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Κεντρικά γραφεία
 • 210-7454000
 • 210-7794446
 • support@atlantiki.gr
 • Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 - ΤΚ.115 26 Αθήνα
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Υποκατάστημα Ηρακλείου

Εξειδίκευση εδώ και 46 χρόνια στον κλάδο μεταφορών

Η Ατλαντική Ένωση, με σύμμαχο τα πολύ καλά οικονομικά της αποτελέσματα, τη φερεγγυότητά της και τη γνώση των ανθρώπων της, εδώ και μισό αιώνα ασφαλίζει μεταφερόμενα εμπορεύματα, που ταξιδεύουν με όλα τα μεταφορικά μέσα και σ΄ όλον τον κόσμο.

Πολύ περισσότερο σήμερα που το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο απαιτητικό, η σωστή ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων είναι ακόμα πιο απαραίτητη. Μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι ζημιές που τυχόν θα προκύψουν κατά τη μεταφορά μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιο οικονομικό βάρος στις εμπορικές επιχειρήσεις,.

Η Εταιρία μας, με πολύ εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, σας παρέχει ένα σύνολο ολοκληρωμένων λύσεων και μάλιστα με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα [χαμηλό κόστος].

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις ασφαλιστικές μας παροχές, που αφορούν την προστασία των μεταφερομένων εμπορευμάτων από:

 • πυρκαγιά, έκρηξη και κεραυνό
 • ανατροπή ή/και πτώση του οχήματος
 • σύγκρουση ή πρόσκρουση του οχήματος
 • πλημμύρα, καταιγίδα, κατακλυσμό, τυχαία πτώση εμποδίων στο οδικό δίκτυο, καθιζήσεις δρόμων κ.ά.
 • ακόμα:
 • ολική κλοπή των εμπορευμάτων
 • μικροκλοπή ή έλλειμμα
 • μικροζημιές εμπορευμάτων
 • κίνδυνοι φορτοεκφόρτωσης
 • διαβροχή εμπορευμάτων
 • πόλεμο - απεργία

Όλες ή μερικές από τις καλύψεις αυτές, μπορείτε να τις βρείτε και αλλού. Αυτά όμως που διακρίνουν την εταιρία μας είναι:

1. Η ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΤΟΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

3. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Για οτιδήποτε χρειαστείτε, όλα τα στελέχη του Κλάδου Μεταφορών της Εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας, όπως επίσης και όλος ο μηχανισμός υποστήριξης της Εταιρίας μας.

Στοιχεία επικοινωνίας Κλάδου Μεταφορών:

Μπαμπαλή Καλλίτσα [Διευθύντρια] τηλ.: 210 7454061, fax: 210 7454032,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kbabali@atlantiki.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η Ατλαντική Ένωση με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών [μεταξύ των μετόχων της περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμός Basler, μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας Baloise και ενός από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, το 1907], έχει πετύχει:

-  Να καταλάβει την 1η θέση στον ελληνικό χώρο σε επίπεδο φερεγγυότητας και με μεγάλη διαφορά από τη 2η εταιρία στα πανευρωπαϊκά stress tests της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων [EIOPA], με βάση το Solvency II

-  Να διαθέτει, με αποτελέσματα της 30ης Ιουνίου 2016, Δείκτη Φερεγγυότητας 266,7%, δηλαδή σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο [ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%]

-  Να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Οικονομίας [Fortune]

-  Να έχει, με βάση τα αποτελέσματα χρήσης 2015, κέρδη € 6.378.598, συνεχίζοντας μια παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 27 ετών

-  Να παρουσιάζει αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων μεταξύ των ετών 2014 και 2015, από € 72,7 εκ. σε € 74 εκ.

-  Να διαθέτει πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές και σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές

-  Να εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων

-  Να διπλασιάσει την έκταση των κεντρικών της γραφείων από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ. 

Να εξυπηρετεί πάνω από 300.000 πελάτες [ιδιώτες & επιχειρήσεις]

Να διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα

και το σημαντικότερο:

Να διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη προσέγγιση σε πελάτες και συνεργάτες

Να είναι πολύ σύγχρονη αλλά και με μεγάλη ιστορία!

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ακολουθούν πίνακες με ενδεικτικά οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που αφορούν:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας [για τα έτη 1998-2015] σε σχέση με τον ανταγωνισμό

Την πορεία των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας [για τα έτη 1998-2015] και σε σχέση με τον ανταγωνισμό

Τις επενδύσεις της Εταιρίας [για τα έτη 1998-2015] και σε σχέση με τον ανταγωνισμό

Τα αποτελέσματά της στο Πανευρωπαϊκό Stress Test Ασφαλιστικών Εταιριών

Την εξέλιξη του Δείκτη Περιθωρίου Φερεγγυότητας της Εταιρίας για τα έτη 2010 – 2015 και την αποτύπωσή του την 30η/6/2016, σύμφωνα με τη Solvency II Κοινοτική Οδηγία

Την εξέλιξη του Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης της Εταιρίας για τα έτη 2010 – 2015 και την αποτύπωσή του την 30η/6/2016, σύμφωνα με τη Solvency II Κοινοτική Οδηγία
ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Όπως είναι εμφανές από τα ανωτέρω, τα πολύ καλά αποτελέσματα συνδέονται άμεσα με το Δείκτη Περιθωρίου Φερεγγυότητας που χαρακτηρίζει τις ασφαλιστικές εταιρίες, δηλαδή το δείκτη που αποτυπώνει σε ποιο βαθμό είναι ικανή μια ασφαλιστική εταιρία να καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους που έχει αναλάβει.

Η Ατλαντική Ένωση, με αποτελέσματα 30ης Ιουνίου 2016, υπερκαλύπτει το Δείκτη Φερεγγυότητας [βάσει Solvency II] με ποσοστό  266,7%, δηλαδή σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο.

Όσον αφορά το Minimum Capital Requirement Ratio, η Ατλαντική Ένωση το καλύπτει κατά 533,6%, δηλαδή 5,3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο.

 

 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με Διοίκηση που διαθέτει τεράστια εμπειρία και
διαχρονικά βρίσκεται κοντά σε πελάτες και συνεργάτες!
 

Τα 47 της χρόνια γιορτάζει εφέτος η Ατλαντική Ένωση, έμμεσα όμως γιορτάζει και η Διοίκησή της τα:

 • 89 χρόνια στον ασφαλιστικό χώρο
 • 68 χρόνια ως επικεφαλής Ασφαλιστικών Εταιριών

Μαζί μ’ αυτή, γιορτάζουν και οι σταθεροί στο χρόνο Μέτοχοί της τα:

 • 108 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Η Baloise είναι μια από τις 13 Εταιρίες που ίδρυσαν το 1907 την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών ΕλλάδοςΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Το ιδιόκτητο μέγαρο των κεντρικών υπηρεσιών της Ατλαντικής Ένωσης [με πρόσφατη επέκταση από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ., μετά και την εξαγορά του διπλανού κτιρίου] βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας και συγκεκριμένα επί της Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, ακριβώς στον κόμβο της Λ. Μεσογείων με την οδό Μιχαλακοπούλου. Το κτίριο αυτό αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, διαθέτοντας 6 ορόφους στους οποίους στεγάζει τις Διευθύνσεις της, σύγχρονο εκπαιδευτικό-συνεδριακό κέντρο με δυνατότητα εκδηλώσεων στο roof garden και τέλος πλαισιώνεται από κάθε υλικοτεχνική υποδομή που απαιτεί η σημερινή εποχή.

Η ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας σε πανελλαδικό επίπεδο, συμπληρώνεται από τα υποκαταστήματά της στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και εκεί, σε σύγχρονους και ιδιόκτητους χώρους, πελάτες και συνεργάτες μπορούν να εξυπηρετούνται γρήγορα και σωστά.bruce willis filmleri - will smith filmleri - vin diesel filmleri - natalie portman filmleri - sylvester stallone filmleri - full film izle