Η Ατλαντική Ένωση και Δείκτης Φερεγγυότητας - Ατλαντική Ένωση
Νέα - Ανακοινώσεις
Επικοινωνήστε μαζί μας
Κεντρικά γραφεία
  • 210-7454000
  • 210-7794446
  • support@atlantiki.gr
  • Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 - ΤΚ.115 26 Αθήνα
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Υποκατάστημα Ηρακλείου

Η Ατλαντική Ένωση και Δείκτης Φερεγγυότητας

Η Ατλαντική Ένωση

με δείκτη φερεγγυότητας 267,4%

στην κορυφή των φερέγγυων Εταιριών

 

Σας ενημερώνουμε για το δείκτη φερεγγυότητας για το 2016 της Ατλαντικής Ένωσης βάσει του SolvencyII.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης φερεγγυότητας μίας εταιρίας, τόσο περισσότερο είναι ισχυρή, υγιής και μπορεί να ανταπεξέλθει με ακόμα μεγαλύτερη άνεση σε όλες τις υποχρεώσεις της σήμερα και στο μέλλον.

Ταυτόχρονα, δημοσιοποιήθηκαν όλοι οι αντίστοιχοι δείκτες των ασφαλιστικών Εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αξιολογεί την εταιρία την οποία επιλέγει για να συνεργαστεί.

Από τα κατωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι, ακόμα και αν δεν γίνεται χρήση κανενός ευνοϊκού μεταβατικού μέτρου (*), (η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δεν κάνει χρήση κανενός ευνοϊκού μέτρου)  η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ έχει το μεγαλύτερο Δείκτη Φερεγγυότητας, Solvency II ratio, 267,4 % από όλους.

Συνεπώς βρίσκεται στην 1η θέση!

(*) Ως μεταβατικά μέτρα ορίζονται οι διευκολύνσεις προς τις εταιρίες, αντί των τυπικών παραδοχών που πρέπει να χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό του Solvency II και δύναται να χρησιμοποιηθούν αυτά τα διευκολυντικά μέτρα για περιορισμένo χρονικό διάστημα, όπως π.χ. τα βασικά μέχρι το 2020.

Επίσης, μία εταιρία πρέπει να έχει τουλάχιστον 100% δείκτη φερεγγυότητας, προκειμένου να της επιτρέπεται να λειτουργεί.

 fereg

Σημείωση: Αναδημοσίευση πίνακα Περιθωρίου Φερεγγυότητας από www.nextdeal.gr [Δημοσίευση: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017, 09.29 π.μ.]

 

Η Ατλαντική Ένωση και Δείκτης Φερεγγυότητας
bruce willis filmleri - will smith filmleri - vin diesel filmleri - natalie portman filmleri - sylvester stallone filmleri - full film izle