Οικονομικά Στοιχεία - Ατλαντική Ένωση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Κεντρικά γραφεία
  • 210-7454000
  • 210-7794446
  • support@atlantiki.gr
  • Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36 - ΤΚ.115 26 Αθήνα
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Υποκατάστημα Ηρακλείου
Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

Η Ατλαντική Ένωση σε αριθμούς

Οικονομικό Έτος 2004
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2004 Κ3-4814
Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2004 (Ε.Λ.Π.)

Οικονομικό Έτος 2005
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2005 Κ3-4814
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2005 Κ3-4814
Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (Ε.Λ.Π.)

Οικονομικό Έτος 2006
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2006 Κ3-4814
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2006 Κ3-4814
Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 (Ε.Λ.Π.)

Οικονομικό Έτος 2007
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2007 Κ3-4814
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2007 Κ3-4814

Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 (Ε.Λ.Π.)

Οικονομικό Έτος 2008
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2008 Κ3-4814
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2008 Κ3-4814

Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 (Ε.Λ.Π.)

Οικονομικό Έτος 2009
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2009 Κ3-4814
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2009 Κ3-4814
Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009 (Ε.Λ.Π.)

Οικονομικό Έτος 2010
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2010 Κ3-4814
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2010 Κ3-4814
Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (Ε.Λ.Π.)

Οικονομικό Έτος 2011
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2011 Κ3-4814
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2011 Κ3-4814
Ετήσια Συν/κή Οικονομική Κατάσταση 2011
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2011(ΔΠΧΑ)

Οικονομικό Έτος 2012
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2012 Κ3-4814
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2012 Κ3-4814
Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γ.Σ. 2013
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012
Ετήσια Οικονομική Συν/κή  Κατάσταση 2012

Οικονομικό Έτος 2013
Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2013  
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2013 Κ3-4814
Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γ.Σ. 2014
Ετήσια Οικονομική Συν/κή  Κατάσταση 2013
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013

Οικονομικό Έτος 2014
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2014 Κ3-4814
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2014 Κ3-4814
Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γ.Σ. 2015
Ετήσια Οικονομική Συν/κή Κατάσταση 2014
Ετήσια Οικονιμική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Οικονομικό Έτος 2015
Εξαμηνιαία Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2015 Κ3-4814
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015
Ετήσια Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση 2015 Κ3-4814
Προσκληση Μετοχών σε Ετήσια Τακτική Γ.Σ 2016
Ετήσια Οικονομική Συν/κή Κατάσταση 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2015


Οικονομικό Έτος 2016
Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2016
Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γ.Σ 2017
Ετήσια Οικονομική Συν/κή Κατάσταση 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2016
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR)

Οικονομικό Έτος 2017
Προσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γ.Σ 2018
Ετήσια Οικονομική Συν/κή Κατάσταση 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2017
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR)bruce willis filmleri - will smith filmleri - vin diesel filmleri - natalie portman filmleri - sylvester stallone filmleri - full film izle