Μεταφορές

Μεταφορές

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Εισαγωγές
·         Εξαγωγές
·         Εσωτερική διακίνηση

Παρεχόμενες καλύψεις:
·         Κατά παντός κινδύνου (κάλυψη ρήτρας «Α»-all risks : καλύπτονται όλες οι ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο μεταφερόμενο εμπ/μα κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της μεταφοράς του 
·         Απλών κινδύνων (κάλυψη ρήτρας «C»):καλύπτονται ζημιές στο μεταφερόμενο εμπ/μα που θα οφείλονται σε πυρκαιά/εκρηξη του μεταφορικού μέσου, κεραυνό, ανατροπή και/ή πτώση του οχήματος σε βάραθρα, σύγκρουση του οχήματος με άλλα μέσα μεταφοράς και πρόσκρουση του οχήματος,  πλημμύρα, καταιγίδα, κατακλυσμό, υπερχείλιση ποταμών και λιμνών, πτώση φράγματος, χιονοθύελλες, κατολισθήσεις χωμάτων και λίθων, χιονοστιβάδες, τυχαία πτώση άλλων σωμάτων στο οδικό δίκτυο, πτώση γεφυρών, καθιζήσεις δρόμων.         

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Ασφάλιση ιδιόκτητων ΦΔΧ Εθνικών Μεταφορών
·         Ασφάλιση ιδιόκτητων ΦΔΧ Διεθνών Μεταφορών
·         Ασφάλιση μεταφορικών εταιριών με ιδιόκτητα ΦΔΧ (Εθνικές / Διεθνείς Μεταφορές)
·         Ασφάλιση διαμεταφορικών εταιριών

Ως μεταφορέας, γνωρίζετε ότι από το 2011, βάσει νόμου, είστε υποχρεωμένος να αποζημιώνετε τους πελάτες σας σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που μεταφέρετε  υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά τους από εσάς.
Ενα τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, όπως είναι ένα τροχαίο ατύχημα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για σας και την επιχείρησή σας, όταν οι ιδιοκτήτες των εμπ/των απαιτήσουν αποζημίωση. 
 
Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορέων  της εταιρίας μας, σας επιτρέπουν, να έχετε ασφαλιστική κάλυψη για τις μεγάλες, αλλά και τις μικρότερες, ζημιές που μπορεί να συμβούν στα εμπορεύματα που μεταφέρετε,  με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα    

Οι βασικές καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνουν ζημιές που τυχόν θα συμβούν στα μεταφερόμενα εμπ/τα από:

·         Πυρκαϊά, Εκρηξη, Κεραυνό
·         Ανατροπή και/ή πτώση του οχήματος σε βάραθρα.
·         Σύγκρουση του οχήματος με άλλα μέσα μεταφοράς και πρόσκρουση του οχήματος, όχι του φορτίου, σε σταθερά ή κινητά σώματα ή κατασκευές, εκτός από ρείθρο πεζοδρομίου, με την προϋπόθεση ότι η σύγκρουση αυτή αφήνει εμφανή και εξακριβωμένα σημάδια στο όχημα.
·         Πλημμύρα, καταιγίδα, κατακλυσμός, υπερχείλιση ποταμών και λιμνών, πτώση φράγματος, χιονοθύελλες, κατολισθήσεις χωμάτων και λίθων, χιονοστιβάδες, τυχαία πτώση άλλων σωμάτων στο οδικό δίκτυο, πτώση γεφυρών, καθιζήσεις δρόμων.
Προαιρετικά, μπορούν να καλυφθούν και ζημιές στα μεταφερόμενα εμπ/τα από:
·         Ολική κλoπή τoυ εμπoρεύματoς  κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφoράς
·         Διαβροχή του εμπορεύματος από γλυκά η όμβρια ύδατα  
·         Μικροζημιές ( θραύσεις, χτυπήματα, γδαρσίματα & ροές υγρών)  
·         Κίνδυνοι φορτοεκφόρτωσης  
·         Μικροκλοπή και έλλειμμα   
bruce willis filmleri - will smith filmleri - vin diesel filmleri - natalie portman filmleri - sylvester stallone filmleri - full film izle