Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Σχολών Κατάδυσης

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων  αλλά και των  ιδιωτών.  Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Οι ιδιοκτήτες της σχολής κατάδυσης

Τρίτοι

Οι λουόμενοι καθώς και οι μαθητές της σχολής (αρχάριοι- έμπειροι- αυτοδύτες)

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Καλύπτεται η έναντι τρίτων αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη της Σχολής Καταδύσεων εξαιτίας θανάτου ή σωματικής βλάβης, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη από ατυχήματα που τυχόν θα πρoξεvηθoύv από υπαιτιότητα του ίδιου ή των προστηθέντων του (περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτών της σχολής) σε τρίτους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών καταδύσεων (θεωρητικών & πρακτικών) και καταδυτικών εκδρομών που διοργανώνει και πραγματοποιεί σε διάφορες τοποθεσίες όπου νομίμως επιτρέπεται η κατάδυση και για τις οποίες διαθέτει άδεια σχολής καταδύσεων από την αρμόδια Αρχή

Παρεχόμενο Προγράμμα Κάλυψης

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €  16.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €   32.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    9.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   € 500.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: