Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Πρόγραμμα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ φροντίζει εσάς και την οικογένεια σας από απρόσμενα γεγονότα που μπορεί να σας τύχουν στην διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού ή ταξιδιού αναψυχής

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Απώλεια από Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα εντός και εκτός νοσοκομείου
Απώλεια αποσκευών
Δαπάνες καθυστέρησης άφιξης αποσκευών άνω των 4 ωρών
Δαπάνες καθυστέρησης πτήσης άνω των 4 ωρών
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: