Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
288% πρώτη σταθερά σε αξιοπιστία ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής

Δείκτης Φερεγγυότητας 288% (31/12/2023, βάσει ευρωπαϊκών ελέγχων της Τράπεζας της Ελλάδος).

Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης

Πάρε πληροφορίες για όλες τις ασφαλίσεις παρακάτω

Ατλαντική Ένωση - Η ασφαλιστική Εταιρία που βρίσκεται πάντα εδώ για εσάς

Η Ατλαντική Ένωση συμπλήρωσε φέτος τον 54ο χρόνο από την ίδρυσή της, ξεπερνώντας αρκετά πλέον το μισό αιώνα ζωής. Σ’ αυτήν την πορεία, τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι:

 • Η σταθερή μετοχική σύνθεση. Διατηρείται από το 1972 η ισχυρή μετοχική της σχέση με τον κορυφαίο ελβετικό τραπεζο-ασφαλιστικό Όμιλο Baloise (Ίδια Κεφάλαια ύψους 7,3 δις ευρώ και Ενεργητικό που υπερβαίνει τα 88,4 δις ευρώ, δηλαδή περίπου το μισό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδας). Το ενδιαφέρον του Ομίλου για την ελληνική ασφαλιστική αγορά υπερβαίνει τα 120 χρόνια, καθώς μάλιστα είναι ένα από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος το 1907
 • Η σταθερή Ελληνική Διοίκηση. Η ιστορική διαδρομή τριών γενεών της οικογένειας Λαπατά, έφθασε να αριθμεί:
  • τα 96 χρόνια στον ασφαλιστικό χώρο και
  • τα 74χρόνια ως επικεφαλής Ασφαλιστικών Εταιριών
 • Η σταθερή κατάκτηση της Πρώτης θέσης σε επίπεδο Φερεγγυότητας - Αξιοπιστίας. Με βάση τη δημοσιοποίηση των νέων χρηματοοικονομικών εκθέσεων των ασφαλιστικών εταιριών, πέτυχε για συνεχή χρονιά τον υψηλότερο Δείκτη Φερεγγυότητας 288% (31/12/2023) μεταξύ όλων των ασφαλιστικών εταιριών Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
 • Η σταθερή της αξία σε συνδυασμό με τη συνεχή της εξέλιξη αλλά και το ανθρώπινο πρόσωπο!

επιλέξτε ιδιότητα:

Ασφάλιση Αυτοκινήτου/ Μοτοσικλέτας/ Ποδηλάτου | Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση Αυτοκινήτου/ Μοτοσικλέτας/ Ποδηλάτου Υπολογίστε

Συμβαδίζοντας με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, η Ατλαντική Ένωση προσφέρει λύσεις για κάθε τύπο οχήματος

Ασφάλιση Κατοικίας | Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση κατοικίας Υπολογίστε

Με τα εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματά μας εξασφαλίζετε την προστασία της κατοικίας σας και τη γρήγορη αποκατάστασή της σε περίπτωση που πληγεί από κάποιον ασφαλισμένο κίνδυνο

Ασφάλιση Υγείας| Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση Υγείας

Νέα σύγχρονα προγράμματα ασφάλειας υγείας για τη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή σας περίθαλψη.

Ασφάλιση Ζωής| Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση ζωής

Μπορείτε μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων να εξασφαλίσετε το σημερινό επίπεδο διαβίωσης για εσάς και την οικογένειά σας, με προγράμματα προστασίας ή/και αποταμίευσης

Ασφάλιση Οικογένειας| Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση Οικογένειας

Ασφαλιστικά προγράμματα για την προστασία και την εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων αλλά και τη δική σας

Ασφάλιση Εισοδήματος| Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση Εισοδήματος

Ασφαλιστικά Προγράμματα για τη δημιουργία σύνταξης, αποταμίευσης, αλλά και προστασίας σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα

Ασφάλιση Σκάφους| Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση σκάφους

Η Ατλαντική Ένωση διαθέτει ασφαλιστικά προγράμματα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Στη πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται προγράμματα για ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και συγκεκριμένα για μηχανοκίνητα (προγράμματα Basic Best), για άλλα θαλάσσια μέσα (JetskisSeabikesAquascooters κ.λ.π.), καθώς και για ιστιοπλοϊκά. Επιπρόσθετα, η Εταιρία μας παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης σε ιδιώτες ή Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους για τη συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό (υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης και ενός μόνο σκάφους για ένα συγκεκριμένο αγώνα)

Ταξιδιωτική Ασφάλιση| Ατλαντική Ένωση

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Φροντίζει εσάς και την οικογένεια σας από απρόσμενα γεγονότα που μπορεί να σας τύχουν στην διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού ή ταξιδιού αναψυχής

Πρωτοποριακά Ασφαλιστικά Προγράμματα| Ατλαντική Ένωση

Πρωτοποριακά Ασφαλιστικά Προγράμματα

Η Ατλαντική Ένωση βρίσκεται πάντα στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Ο σύγχρονος χαρακτήρας της αποδεικνύεται από τα πρωτοπόρα και ευέλικτα ασφαλιστικά της προγράμματα. Ένα από αυτά είναι η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης  των drones, [μη επανδρωμένων αεροσκαφών - ΣμηΕΑ]

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης| Ατλαντική Ένωση

Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει χωρίς τη θέλησή του σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) ή/και υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Ασφάλιση Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας Κατοικιών| Ατλαντική Ένωση

Επείγουσα τεχνική βοήθεια κατοικιών

24ωρη Υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας (Emergency Service),  με σκοπό την άμεση επέμβαση ειδικευμένων τεχνικών στην κατοικία σας και/η στην επιχείρησή σας.

Συμβουλευτική Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας -  Αποστολής Εξειδικευμένων Τεχνικών (Connection Service)

Αστική Ευθύνη, Τεχνικά Επαγγέλματα| Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση Φοιτητών

Η Ατλαντική Ένωση με τα δύο προγράμματα Erasmus & Erasmus Plus εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παραμονή των φοιτητών στο εξωτερικό, προστατεύοντάς τους τόσο από κινδύνους που απειλούν τη ζωή και την υγεία τους, όσο και από πλήθος άλλων περιπτώσεων όπως, αστικής ευθύνης, κινδύνους ταξιδιού κ.ά.

Ασφάλιση Γραφείων -Ιατρείων| Ατλαντική Ένωση

Γραφεία - Ιατρεία

Το πρόγραμμα ασφάλισης Γραφείων - Ιατρείων είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους, που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρηση, καθώς και τις συνέπειές τους. Παρέχει τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τόσο του κτιρίου όσο και του περιεχομένου

Ασφάλιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων| Ατλαντική Ένωση

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα ασφάλισης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρηση, καθώς και τις συνέπειές τους. Παρέχει τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τόσο του κτιρίου όσο και του περιεχομένου.

Ασφάλιση Φαρμακείων| Ατλαντική Ένωση

Ασφαλίσεις Φαρμακείων

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Φαρμακείων είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους, που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρηση καθώς και τις συνέπειές τους. Παρέχει τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τόσο του κτιρίου όσο και του περιεχομένου

Ασφάλιση Ενοικιαζόμενων Δωματίων| Ατλαντική Ένωση

Ασφαλίσεις Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Το πρόγραμμα είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρηση καθώς και τις συνέπειές τους. Παρέχει τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τόσο του κτιρίου όσο και του περιεχομένου

Ασφάλιση Σκάφους| Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση Επαγγελματικών Σκαφών

Η Ατλαντική Ένωση διαθέτει ασφαλιστικά προγράμματα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Στη δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνονται προγράμματα για μηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη, τουριστικά / επαγγελματικά ημερόπλοια - περιηγητικά (και στις δύο περιπτώσεις μόνο με μόνιμο πλήρωμα), καθώς και για πλεούμενα άνευ μηχανής (θαλάσσια ποδήλατα, κανώ κ.ά.)

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης| Ατλαντική Ένωση

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Ειδικές Ασφαλίσεις| Ατλαντική Ένωση

Ασφαλίσεις κλοπής μετρητών

Ασφαλίσεις κλοπής μετρητών . Ειδικευμένοι στην εξασφάλιση των αναγκών σας 

Ασφάλιση Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας Κατοικιών| Ατλαντική Ένωση

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Γνωρίζουμε την τέχνη της ασφάλισης και σας εξασφαλίζουμε από κάθε τυχαίο κίνδυνο 

Ασφάλιση Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας Κατοικιών| Ατλαντική Ένωση

Επείγουσα τεχνική βοήθεια καταστημάτων

24ωρη Υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας (Emergency Service),  με σκοπό την άμεση επέμβαση ειδικευμένων τεχνικών στην κατοικία σας και/η στην επιχείρησή σας.

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών| Ατλαντική Ένωση

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική/υλική απώλεια ή ζημία ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου ή/και επακόλουθη απώλεια μικτών εσόδων (εντός της περιόδου αποζημίωσης που αναγράφεται κατωτέρω) λόγω Διακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων

Ομαδική Ασφάλιση| Ατλαντική Ένωση

Ομαδικές ασφαλίσεις

Οι πιο δυναμικές εταιρίες στον κόσμο αξιοποιούν το θεσμό της Ομαδικής Ασφάλισης Ανθρώπινου Δυναμικού, που απαντά στις σημερινές επιχειρηματικές προκλήσεις και γίνεται επένδυση ανάπτυξης

Ασφάλιση Μεταφορών| Ατλαντική Ένωση

Ασφαλίσεις Μεταφορών

Η Ατλαντική Ένωση με εμπειρία 48 χρόνων στον κλάδο των Μεταφορών είναι εδώ να καλύψει την κάθε σας ανάγκη παρέχοντας σύγχρονα και  ευέλικτα προϊόντα με ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο

Ασφάλιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων| Ατλαντική Ένωση

Ασφαλίσεις Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων

Τα εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης περιλαμβάνουν όλους τους σημαντικούς και απρόβλεπτους κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν την επιχείρησή σας (κτίριο ή/και περιεχόμενο), βοηθώντας στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών που ενδέχεται να προκαλέσουν

Ασφάλιση Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας Κατοικιών| Ατλαντική Ένωση

Μεγάλοι Εμπορικοί & Βιομηχανικοί Κίνδυνοι

Η Επιχείρησή σας , καθημερινά απειλείται από  απρόβλεπτους κινδύνους που εάν συμβούν, μπορούν να την οδηγήσουν σε πτωτική πορεία.  Για τον λόγο αυτό η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ,  παρέχει  εύρος παροχών και καλύψεων, για την εξασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του περιεχομένου, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των εμπορευμάτων της επιχείρησή σας,  με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Η αξία της ασφάλισης είναι πολύ σημαντική και δεν θα πρέπει να την αγνοείτε

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης| Ατλαντική Ένωση

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Αστική Ευθύνη για Εργοδότες| Ατλαντική Ένωση

Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

Κάθε Επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, εκτός από άμεσες υλικές ζημιές λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, φυσικών φαινομένων και άλλων κινδύνων, απειλείται και από επακόλουθες έμμεσες ζημιές, λόγω διακοπής ή περιορισμού των Πωλήσεων.

6 Λόγοι για να μας εμπιστευτείτε

01
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης 1η θέση σε αξιοπιστία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής στην Ελλάδα με Δείκτη Φερεγγυότητας 288% (αποτελέσματα 31/12/2023)
02
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης Συνεχής κερδοφορία 35 ετών, με παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων
03
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης Σύγχρονες Μηχανογραφικές Εφαρμογές & Πρωτοποριακές Ασφαλιστικές Παροχές
04
Ασφάλιση Ζωής| Ατλαντική Ένωση Ανθρώπινο Πρόσωπο
05
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης Γρήγορες & απλές διαδικασίες αποζημιώσεων
06
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης Συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα

Τα νέα μας

Γνωρίζατε ότι…

 • Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για εξειδικευμένες ασφαλίσεις, όπως αστικής ευθύνης χειριστή drone (με βάση την υπ’ αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 απόφαση της Υ.Π.Α. - 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016 ΦΕΚ), αστικής ευθύνης, κλοπής και ιδίων ζημιών ποδηλάτου, καθώς και ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

 • Το κόστος για την ασφάλιση οικοδομής κατοικίας ανέρχεται σε €95 το χρόνο για ένα σπίτι 80 τ.μ.; Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η κάλυψη κατά του κινδύνου σεισμού σε μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, όπως είναι η Ελλάδα

 • Με κάθε συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας σας έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένα διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία, δωρεάν ή σε προνομιακές τιμές

 • Η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών, που καλύπτει τις απαιτήσεις από πράξεις ή παραλείψεις του ιατρού και των βοηθών του, παρέχεται μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα καλύψεων, από € 50.000 μέχρι και € 1.000.000, με τετραετή παράταση της αναγγελίας προς την εταιρία του γεγονότος που προκαλεί την απαίτηση και όλα αυτά με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα;

 • Με την επιλογή κάποιου από τα προγράμματα υγείας της Εταιρίας μας, εξασφαλίζετε την απευθείας πληρωμή από την ίδια των εξόδων ενδεχόμενης νοσηλείας σας σε ένα ευρύ δίκτυο 52 συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσοκομείων πανελλαδικά; Επίσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον ειδικές παροχές – προνόμια σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα

 • Η χρήση σκάφους αναψυχής απαιτείται να συνοδεύεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης; (Ν. 4926/2022)

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: