Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Προγράμματα ασφάλισης εξοχικών κατοικιών

Ασφαλιστικά προγράμματα για την εξοχική ή τη δευτερεύουσα κατοικία που έχουν δημιουργηθεί με στόχο την προστασία από τους πλέον διαδεδομένους κινδύνους

Απλό Πακέτο Εξοχικών Κατοικιών

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Έκρηξη
 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα
 • Καπνός                                        
 • Πυρκαγιά από δάσος-θάμνους-συστάδες

Atla Home Basic Plus Εξοχικών Κατοικιών

 • Πυρκαγιά - Πτώση κεραυνού - Έκρηξη
 • Καπνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή ληστεία                                     
 • Πλημμύρα – Καταιγίδα – Θύελλα - Τυφώνας
 • Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης – θέρμανσης - ψύξης και αποχέτευσης
Σύγκριση Προγραμμάτων
Απλό Πακέτο Εξοχικών Κατοικιών
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
ΕΞΟΔΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑ ΦΩΤΙΑΣ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΧΩΣ ΕΣΤΙΑ ΦΩΤΙΑΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Ή ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ "ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ"
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΝΕΡΑ
ΧΙΟΝΙ - ΧΑΛΑΖΙ - ΠΑΓΕΤΟΣ
ΣΕΙΣΜΟΣ Η ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Απλό Πακέτο Εξοχικών Κατοικιών
Atla Plus New για Εξοχικές Κατοικίες
Atla Plus New για Εξοχικές Κατοικίες
Υποχρεωτική κάλυψη
Προαιρετική κάλυψη
Δεν παρέχεται
ΠΑΝΩ