Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Συντηρητών ανελκυστήρων

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Ο συντηρητής και/ή εγκαταστάτης ανελκυστήρων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

Τρίτοι

Οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ασφαλιζόμενο ανελκυστήρα και δεν έχει επαγγελματική ή συγγενική σχέση με το ασφαλιζόμενο

Ασφαλιστικές καλύψεις

Ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προκληθούν από τη χρήση του ασφαλιζομένου ανελκυστήρα, θα έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του και για τα οποία θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €    15.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €    30.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €       3.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €   90.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι  €    30.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €     60.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι  €       6.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €  150.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 100.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  200.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    15.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  300.000,00

 

* Παρέχονται ειδικές τιμές και προγράμματα αναλόγως του πλήθους των ανελκυστήρων

 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: