Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Πρωτοποριακά Ασφαλιστικά Προγράμματα

Η Ατλαντική Ένωση βρίσκεται πάντα στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Ο σύγχρονος χαρακτήρας της αποδεικνύεται από τα πρωτοπόρα και ευέλικτα ασφαλιστικά της προγράμματα. Ένα από αυτά είναι η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης  των drones, [μη επανδρωμένων αεροσκαφών - ΣμηΕΑ]

ΠΑΝΩ