Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ναυαγοσωστικών σχολών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων  αλλά και των  ιδιωτών.  Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη της Ναυαγοσωστικής Σχολής για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα πρoξεvηθoύv, εξ υπαιτιότητας του ιδίου ή των προστηθέντων του σε τρίτους (περιλαμβανομένων και των μαθητών του) από τη λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης καθώς και οι σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από τους εκπαιδευόμενους μόνον εφόσον θα βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη και παρουσία των εκπαιδευτών τους. Τα θεωρητικά μαθήματα θα παραδίδονται στην έδρα της Σχολής καθώς και οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια και τα Πρακτικά Μαθήματα εντός Ελληνικής Επικράτειας

Παρεχόμενο Προγράμμα Κάλυψης

Σωματικές βλάβες και/ή θάνατος (ανά συμβάν)              : μέχρι € 500.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Επιχείρησης:                                      :μέχρι € 500.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: