Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Προγράμματα ασφάλισης μόνιμων κατοικιών

Η Ατλαντική Ένωση προσφέρει πλήρη κάλυψη των μεγάλων κινδύνων που μπορούν να απειλήσουν την κατοικία σας, τόσο για το ακίνητο όσο και για το περιεχόμενο

Προγράμματα Ασφάλισης Μόνιμων Κατοικιών

Fire Eco

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό                                           
 • Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πλημμύρα – Θύελλα-Καταιγίδα
 • Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης   

Atla Home Basic

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό                                           
 • Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
 • Τρομοκρατικές ενέργειες

Atla Home Basic Plus

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό                                           
 • Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα
 • Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης

Atla Home Max

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Ζημιές από καπνό      
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή ληστεία και ζημιές κλέφτη στο περιεχόμενο
 • Πλημμύρα – Θύελλα-Καταιγίδα
 • Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης-συσκευής
 • Κάλυψη τυχαίας ζημιάς
 • Κόστος αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων
ΠΑΝΩ