Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Προγράμματα ασφάλισης μόνιμων κατοικιών

Η Ατλαντική Ένωση προσφέρει πλήρη κάλυψη των μεγάλων κινδύνων που μπορούν να απειλήσουν την κατοικία σας, τόσο για το ακίνητο όσο και για το περιεχόμενο

Προγράμματα Ασφάλισης Μόνιμων Κατοικιών

Atla Home Basic ΑΠΛΟ

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό                                           
 • Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
 • Τρομοκρατικές ενέργειες

Atla Home Basic ΠΟΛΛΑΠΛΟ

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό                                           
 • Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πλημμύρα – Θύελλα-Καταιγίδα
 • Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης         

Atla Home Max

 • Πυρκαγιά-Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Ζημιές από καπνό      
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή ληστεία και ζημιές κλέφτη στο περιεχόμενο
 • Πλημμύρα – Θύελλα-Καταιγίδα
 • Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης-συσκευής
 • Κάλυψη τυχαίας ζημιάς
 • Κόστος αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων

Atla Home New δίχως απαλλαγές

 • Πυρκαγιά - Πτώση κεραυνού - Έκρηξη
 • Ευρεία έκρηξη
 • Kαπνός      
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή ληστεία
 • Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα - Τυφώνας
 • Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης - ψύξης και αποχέτευσης
 • Τρομοκρατικές ενέργειες

Atla Home Gold δίχως απαλλαγές

 • Πυρκαγιά - Κεραυνός 
 • Έκρηξη από κάθε αιτία 
 • Ζημιές από καπνό
 • Πυρκαγιά από δάσος 
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή ληστεία και ζημιές κλέπτη στο περιεχόμενο μετά από διάρρηξη ή ληστεία 
 • Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα
 • Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης ή κλιματισμού και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής εγκατάστασης-συσκευής
Σύγκριση Προγραμμάτων
Atla Home Basic ΑΠΛΟ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
ΕΞΟΔΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑ ΦΩΤΙΑΣ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΧΩΣ ΕΣΤΙΑ ΦΩΤΙΑΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Ή ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ "ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ"
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΘΥΕΛΛΑ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ - ΔΕΝΤΡΩΝ - ΣΤΥΛΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΝΕΡΑ
ΧΙΟΝΙ - ΧΑΛΑΖΙ - ΠΑΓΕΤΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ή ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΖΗΜΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΞΟΔΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ
ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΣ Ή ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Atla Home Basic ΑΠΛΟ
Atla Home Basic ΠΟΛΛΑΠΛΟ
Atla Home Basic ΠΟΛΛΑΠΛΟ
Atla Home Max
Atla Home Max
Atla Plus New Δίχως απαλλαγές
Atla Plus New Δίχως απαλλαγές
Atla Home Gold Δίχως απαλλαγές
Atla Home Gold Δίχως απαλλαγές
Υποχρεωτική κάλυψη
Προαιρετική κάλυψη
Δεν παρέχεται
ΠΑΝΩ