Τι πρέπει να γνωρίζω για τον Φιλικό Διακανονισμό ?

Η Ατλαντική Ένωση συμμετέχει στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού, παρέχοντας στους ασφαλισμένους της τη δυνατότητα αποζημίωσης από την εταιρία που είναι ασφαλισμένο  το αυτοκίνητό τους στην περίπτωση που εμπλακούν σε ατύχημα με υπαιτιότητα άλλου οχήματος.

Για την αποζημίωση  μέσω Φιλικού Διακανονισμού θα πρέπει απαραίτητα να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Το ατύχημα να έχει γίνει εντός της Ελληνικής επικράτειας και τα εμπλεκόμενα οχήματα να είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού (Εταιρίες που συμμετέχουν στο ΦΔ)
  • Η ζημιά να μην υπερβαίνει τα 6.500€ για Υλικές Ζημιές και τα 12.000€ για Σωματικές βλάβες για κάθε πρόσωπο και τις 30.000€ για όλα τα πρόσωπα που έχουν υποστεί Σωματικές Βλάβες. Τα ανωτέρω όρια ισχύουν ανά περιστατικό
  • Να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οχημάτων

Η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος δεν είναι υποχρεωτική .

Ωστόσο η εταιρία μας συστήνει στους ασφαλισμένους της να συμπληρώνουν το έντυπο καθώς έτσι επιταχύνεται η διαδικασία αποζημίωσής τους.

Η Φιλική δήλωση συμπληρώνεται από τους εμπλεκόμενους οδηγούς ξεχωριστά με τα πλήρη στοιχεία τους. Πρέπει να έχει αναλυτική περιγραφή του συμβάντος καθώς και σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος. Το έντυπο θα πρέπει να υπογραφεί από τους εμπλεκόμενους οδηγούς και να κρατήσει ο καθένας από ένα αντίγραφο το οποίο θα προσκομίσει στην ασφαλιστική του εταιρία.

Το έντυπο Φιλικής Δήλωσης δεν υποκαθιστά τη δήλωση ατυχήματος, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί από τον ασφαλισμένο στην εταιρία του ταυτόχρονα με τη Φιλική Δήλωση.

Η εταιρία μας, μετά την υποβολή της δήλωσης, αναλαμβάνει την επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου οδηγού, προκειμένου να λάβει την έγκριση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου.

Η εταιρία προτρέπει τους ασφαλισμένους της σε περίπτωση ατυχήματος να καλούν τη φροντίδα ατυχήματος. Ο συνεργάτης της φροντίδας που θα έρθει στον τόπο ατυχήματος θα συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα έντυπα  και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα αποστείλει άμεσα στην εταιρία, γλιτώνοντας από τον ασφαλισμένο χρόνο και κόπο.

ΠΑΝΩ