Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Κυνηγού

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει χωρίς τη θέλησή του σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) ή/και υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Οι ερασιτέχνες κυνηγοί, κάτοχοι νόμιμης άδειας

Τρίτοι

Πρόσωπα που δεν έχουν συγγενική ή επαγγελματική σχέση με τον ασφαλιζόμενο

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους από τη χρήση (για ερασιτεχνικό κυνήγι), μεταφορά και καθαρισμό του όπλου καθώς και ζημιές (σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές) που θα προκαλέσει ο κυνηγετικός σκύλος του ασφαλιζομένου

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €      6.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €   15.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €     1.500,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι €    30.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   15.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €    30.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €     3.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι €   90.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   30.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €   60.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €      6.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι €  150.000,00

 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: