Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Atlantic Bicycle

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων μέσω ενός νέου εκπτωτικού πακέτου, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

Βασικές Καλύψεις

Αστική Ευθύνη Τρίτων για Σωματικές Βλάβες έως 40.000€
Αστική Ευθύνη Τρίτων για Υλικές Ζημιές έως 10.000€

Προαιτερικές Καλύψεις

Ολική Κλοπή Ποδηλάτου (απαλλαγή 10%)
Ιδίες Ζημιές Ποδηλάτου (απαλλαγή 15%)
ΠΑΝΩ