Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Προγράμματα Ασφάλισης Φοιτητών

Η Ατλαντική Ένωση με τα δύο προγράμματα Erasmus & Erasmus Plus εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παραμονή των φοιτητών στο εξωτερικό, προστατεύοντάς τους τόσο από κινδύνους που απειλούν τη ζωή και την υγεία τους, όσο και από πλήθος άλλων περιπτώσεων όπως, αστικής ευθύνης, κινδύνους ταξιδιού κ.ά.

Προγράμματα Ασφάλισης Φοιτητών

Erasmus

  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα €10.000
  • Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα €10.000
  • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα έως €600
  • Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη έως €1.500

Erasmus Plus

  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα €15.000
  • Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα €30.000
  • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια και Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη έως €50.000
  • Επιπλέον, παρέχονται οι καλύψεις της ταξιδιωτικής ασφάλισης όπως, Ιατρικές Συμβουλές, Επίσκεψη Συγγενών, Μετάφραση Ιατρικού Φακέλου, Μεταβίβαση Μετρητών σε περίπτωση Κλοπής ή Απώλειας Χρημάτων και Ταξιδιωτικών Εγγράφων, Αποστολή Φαρμάκων κ.ά
Σύγκριση Προγραμμάτων
ERASMUS
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Θάνατος από Ατύχημα
Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα συνέπεια ασθενείας (οξύ-επείγον περιστατικό)
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Επαναπατρισμός
Σωματικές Βλάβες ανά άτομο & έτος
Ομαδικό Ατύχημα ανά έτος
Υλικές Ζημιές ανά Ατύχημα – Συμβάν
Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά
Σημειώσεις / Πρόσθετες παροχές
ERASMUS

10.000

10.000

600

300

1.500

Ποσοστό Κάλυψης 100%

Δωμάτιο & Τροφή 45€/ημέρα

Σε περίπτωση θανάτου 3.000

Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθενείας εισιτήριο επιστροφής 3.000

10.000

30.000

3.000

200

Παρέχεται κάλυψη επείγουσας ιατρικής βοήθειας στο εξωτερικό (μέσω eurocross). Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης διατίθεται παντού, εκτός ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ

ERASMUS PLUS
ERASMUS PLUS

15.000

30.000

50.000

50.000

50.000

Σε περίπτωση θανάτου Απεριόριστο

Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθενείας εισιτήριο επιστροφής Παρέχεται κατόπιν νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένου Covid-19

50.000

50.000

5.000

Παρέχονται όλες οι καλύψεις της ταξιδιωτικής ασφάλισης, όπως Ιατρικές συμβουλές, επίσκεψη συγγενών, μετάφραση ιατρικού φακέλου, μεταβίβαση μετρητών, αποστολή φαρμάκων κ.τ.λ.

Υποχρεωτική κάλυψη
Προαιρετική κάλυψη
Δεν παρέχεται
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: