Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ιδιοκτήτη ζώου

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει χωρίς τη θέλησή του σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) ή/και υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Όλοι οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων συντροφιάς (γάτες, σκύλοι & πτηνά), τα οποία θα είναι εμβολιασμένα και θα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας.
Πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική ή συγγενική σχέση με τον ασφαλισμένο

Τρίτοι

Πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική ή συγγενική σχέση με τον ασφαλισμένο

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ζημιές (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που το κατοικίδιο θα προξενήσει αθέλητα σε τρίτους, εξαιρουμένης της μετάδοσης ασθενειών σε ανθρώπους ή/και ζώα.

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €     5.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €    10.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €      2.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                    μέχρι   €    20.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   30.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €    60.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    10.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                    μέχρι   €  100.000,00

 

Πρόγραμμα 3 *

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  100.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    15.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                    μέχρι   €  200.000,00

 

Επεκτάσεις Κάλυψης *

  • Η κάλυψη επεκτείνεται και κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του κατοικίδιου εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα σε ειδικευμένο – πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης καθώς και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του κατοικίδιου σε νόμιμες διοργανώσεις – αθλητικές επιδείξεις, εκθέσεις αξιολόγησης, μορφολογίας, μόδας.
  • Σε περίπτωση συμβάντος δίδεται χρηματικό  ποσό έως € 50,00 ετησίως ανά ιδιοκτήτη κατοικίδιου για διοικητικά πρόστιμα που θα του επιβληθούν από τη νόμιμη κατοχή του κατοικίδιου.
  • Σε περίπτωση συμβάντος δίδεται  χρηματικό ποσό έως € 50,00 ετησίως ανά ιδιοκτήτη κατοικίδιου για έξοδα ανεύρεσης του κατοικίδιου από κλοπή ή απώλεια. Τα έξοδα αυτά αφορούν εκτύπωση φωτοτυπιών, ανάρτηση διαφημιστικών κλπ.

*Ισχύουν μόνο για την επιλογή του Προγράμματος 3

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: