Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών| Ατλαντική Ένωση
Επιστροφή

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

ΠΑΝΩ