Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ασφάλιση σκάφους

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών για την υποχρεωτική από το νόμο Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή θάνατο,  υλικές ζημιές αλλά και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

ΠΑΝΩ