Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ασφάλιση σκάφους

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα για την υποχρεωτική από τις Νομοθετικές Διατάξεις - Ν.4256/14 (ΦΕΚ 92 Α), Ν.4276/14 (ΦΕΚ 155/14) και Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α 82) - αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ατυχήματα που θα προκληθούν από τον ασφαλισμένο κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία του ασφαλισμένου σκάφους

ΠΑΝΩ