Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Φαρμακοποιών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Επιστήμονες φαρμακοποιοί, που έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος

Τρίτοι

Οι πελάτες του ασφαλιζομένου φαρμακοποιού και οι επισκέπτες του φαρμακείου του

Ασφαλιστικές καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες του από λάθος του ασφαλιζομένου φαρμακοποιού ή υπαλλήλου του κατά την εκτέλεση συνταγής ή την παρασκευή ιδιοσκευάσματος ή από τις εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου
Οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €     15.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €     30.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €        3.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €    90.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €     30.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €     60.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €        6.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι  €   150.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €     50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €    100.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €       10.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €    200.000,00

 

Προϋπόθεση Ασφάλισης:

Κατοχή διπλώματος/άδειας άσκησης επαγγέλματος του φαρμακοποιού και των βοηθών του.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: