Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ομαδικές ασφαλίσεις

Οι πιο δυναμικές εταιρίες στον κόσμο αξιοποιούν το θεσμό της Ομαδικής Ασφάλισης Ανθρώπινου Δυναμικού, που απαντά στις σημερινές επιχειρηματικές προκλήσεις και γίνεται επένδυση ανάπτυξης

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αξιοποιεί στρατηγικά τα πλεονεκτήματα του θεσμού της Ομαδικής Ασφάλισης και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προσδοκίες των εργοδοτών για εξασφάλιση του προσωπικού τους.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι σήμερα, ο στρατηγικός συνεργάτης, που εμπιστεύονται για την Ομαδική Ασφάλιση του προσωπικού τους, όλο και πιο πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις και οργανισμοί κάθε μεγέθους.

 Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ χαρακτηρίζεται ως η αξιόπιστη, ευέλικτη και οικονομική λύση, στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, αφού διαθέτει προγράμματα που προσαρμόζονται ακριβώς στα μέτρα της κάθε επιχείρησης και των ανθρώπων της.

Στο ευρύ φάσμα προγραμμάτων που διαθέτει, περιλαμβάνονται Ασφαλίσεις Ζωής και Ατυχημάτων, Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη καθώς επίσης και εθελοντικά προγράμματα.

Μια αποκλειστική μονάδα της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, επεξεργάζεται και υποστηρίζει, σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους, την δική τους ομαδική ασφάλιση, παρέχοντας την δυνατότητα ελέγχου του κόστους των ασφαλιστικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία, ανάλυση αποζημιώσεων, χρηματοοικονομικές μελέτες και σύγχρονα εργαλεία για εκπαίδευση των διαχειριστών  και υποστήριξη της επικοινωνίας προς τα μέλη των προγραμμάτων.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αναγκών, στο σχεδιασμό, καθώς και στην εφαρμογή και διαχείριση Ομαδικών Προγραμμάτων. Έτσι, διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο τόσο την επένδυση της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, όσο και τη σωστή ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.

Ενδεικτικές Παροχές Ομαδικών Προγράμματων

Ασφάλεια Ζωής
Ασφάλεια Ατυχήματος
Ολική Ανικανότητα για Εργασία
Προστασία Εισοδήματος
Υγεία, περιλαμβάνονται οι καλύψεις: • Κάλυψη Εξόδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης • Κάλυψη Εξόδων Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης • Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης • Επίδομα Χειρουργικής Επέμβασης • Μετανοσοκομειακό Επίδομα • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών • Επίδομα Τοκετού • Επείγουσα Μεταφορά Ασθενούς ή Τραυματία • Προληπτική Ιατρική

Μερικές από τις υπηρεσίες μας στις Ομαδικές Ασφαλίσεις

Σχεδιασμός παροχών με βάση την ανάλυση αναγκών της ομάδας
Ξεκάθαροι και εύληπτοι όροι συμβολαίου
Πλήρης και ποιοτική επικοινωνία των προγραμμάτων στον εργοδότη και τα μέλη
Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ευέλικτα, αξιόπιστα και οικονομικά προγράμματα
Άμεση καταβολή παροχών, με απευθείας πληρωμή εξόδων υγείας σε συμβεβλημένους παρόχους
Δίκτυο Υγείας. Τα μέλη ενός Ομαδικού Συμβολαίου στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, αποκτούν αυτόματα, πρόσβαση σε ένα ευρύ σύστημα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης που υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων, όπου τα έξοδα καλύπτονται απευθείας

Υπηρεσίες υποστήριξης συνεργάτη

Mε ειδική μονάδα ομαδικών ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής, φροντίζουμε με αμεσότητα και ταχύτητα, μεταξύ άλλων και για τα εξής:

  • Έκδοση προσφοράς
  • Υποστήριξη στην παρουσίαση της προσφοράς
  • Έκδοση συμβολαίου
  • Υποστήριξη στην επικοινωνία του προγράμματος
  • Διαχείριση αποζημιώσεων

Προϊόντα Ομαδικής Ασφάλισης

Τα προϊόντα ομαδικής ασφάλισης της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, απευθύνονται σε κάθε μεγέθους επιχείρηση από 5 άτομα και πάνω. Διακρίνονται στις παρακάτω μεγάλες κατηγορίες:

Ι. Τυποποιημένα Ομαδικά Προγράμματα για Ατομικές Επιχειρήσεις, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, Σχολεία,  Εκπαιδευτήρια, Παιδικές Κατασκηνώσεις κλπ

ΙΙ. Ομαδικά προγράμματα ειδικού σχεδιασμού (tailor made plans) για μεγάλες Εταιρίες

Σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς ασφάλιση ομάδας, μετά από σχετική ανάλυση αναγκών.

ΙΙΙ. Ομαδικά προγράμματα ειδικής στόχευσης

Με στόχευση στην κάλυψη των ιδιαίτερων ασφαλιστικών αναγκών επαγγελματικών ομάδων και πελατολογίων.

ΙV. Ομαδικά Προγράμματα Προστασίας Δανειοληπτών και Καρτούχων

Σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Αναπηρίας, τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τις πληρωμές δόσεων δανείων, υπολοίπων πιστωτικών καρτών, λογαριασμών ηλεκτρικού, τηλεφωνίας κλπ, με βάση ένα προκαθορισμένο ποσό που καταβάλλεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

ΠΑΚΕΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 (ACCIDENT PROTECTOR) Ή 10 ΑΤΟΜΩΝ (ΛΟΙΠΑ)

Σύγκριση Προγραμμάτων
Business Protection
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Επίδομα τοκετού
Business Protection
Accident Protector
Accident Protector
Student Protection
Student Protection
Protection at Camps
Protection at Camps
Υποχρεωτική κάλυψη
Προαιρετική κάλυψη
Δεν παρέχεται
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: