Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Φωτοβολταϊκά

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική/υλική απώλεια ή ζημία ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου ή/και επακόλουθη απώλεια μικτών εσόδων (εντός της περιόδου αποζημίωσης που αναγράφεται κατωτέρω) λόγω Διακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων

Βασικές Καλύψεις

Πυρκαγιά - άμεση πτώση κεραυνού
Ζημίες από καπνό
Ευρεία έκρηξη
Πυρκαγιά από δάσος
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλη βλάβη
Τρομοκρατικές ενέργειες
Ζημιά πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος)
Ζημιά λόγω βραχυκυκλώματος (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Πλημμύρα-καταιγίδα-θύελλα-Χιόνι-Χαλάζι
Πτώση αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, ζημίες στον εξοπλισμό
Αποκομιδή συντριμμάτων
Αμοιβές και έξοδα αρχιτεκτόνων κλπ επαγγελματιών ως και έξοδα αδειών κλπ σχετικών απαιτήσεων δημοσίων αρχών
Απώλεια εσόδων (διαφυγόντα κέρδη λόγω ολικής ή μερικής παύσης λειτουργίας των φωτοβολταικών συστημάτων) συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων.

Προαιρετικές Καλύψεις

Σεισμός
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: