Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Μηχανοκίνητα

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα για την υποχρεωτική από τις Νομοθετικές Διατάξεις - Ν.4256/14 (ΦΕΚ 92 Α), Ν.4276/14 (ΦΕΚ 155/14) και Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α 82) - αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ατυχήματα που θα προκληθούν από τον ασφαλισμένο κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία του ασφαλισμένου σκάφους ενώ παράλληλα τα προγράμματα αυτά έχουν τη δυνατότητα εμπλουτισμού τους με προαιρετικές καλύψεις

Κατηγορίες/είδη επαγγελματικών σκαφών αναψυχής:

  • Μηχανοκίνητα Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής (μόνο με μόνιμο πλήρωμα)
  • Τουριστικά / Επαγγελματικά Ημερόπλοια - Περιηγητικά (μόνο με μόνιμο πλήρωμα)
  • Επαγγελματικά πλεούμενα άνευ μηχανής (θαλάσσια ποδήλατα, κανώ κ.ά.)

Βασικές Καλύψεις

Αστική ευθύνη για θάνατο και/ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων, τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται ως εξής: Πλοία αναψυχής μέχρι ευρώ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά άτομο, μέχρι ευρώ 700.000 (επτακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων και μέχρι ευρώ 2.100.000 (δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες) κατ’ ανώτατο όριο Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια μέχρι ευρώ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά άτομο, μέχρι ευρώ 1.500.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων και μέχρι ευρώ 4.500.000 (τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) κατ’ ανώτατο όριο
Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται, τόσο για Πλοία Αναψυχής όσο και για Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια, μέχρι ευρώ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν και μέχρι ευρώ 450.000 (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες) κατ’ ανώτατο όριο
Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται μέχρι ευρώ 150.000,00 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων
Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται, τόσο για Πλοία Αναψυχής όσο και για Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια, μέχρι ευρώ 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) ανά συμβάν και μέχρι ευρώ 450.000 (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες) κατ’ ανώτατο όριο
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ορίζεται για τα Πλοία Αναψυχής μέχρι ευρώ 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) και για τα Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια μέχρι ευρώ 5.400.000 (πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες) για οσαδήποτε ατυχήματα (σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση) και αν συνέβησαν, ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου

Προαιρετικές Καλύψεις

Κάλυψη αστικής ευθύνης από την έλξη θαλασσίων μέσων αναψυχής (σκιέρ, μπανάνα, δακτυλίδι, skitubes)
Κάλυψη σχολών χειριστών
Κάλυψη σχολών εκμάθησης θαλασσίων σπορ

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ