Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης

Η Εταιρία

Ατλαντική Ένωση - Η ασφαλιστική Εταιρία που βρίσκεται πάντα κοντά σας.

Με δυναμική παρουσία μισού αιώνα στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. 

Η Ατλαντική Ένωση διαθέτει εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών. Με εχέγγυα την ισχυρή μετοχική της σχέση, ήδη από τη δεκαετία του ’70, με τον κορυφαίο ελβετικό Τραπεζο-Ασφαλιστικό Όμιλο BALOISE(με Ίδια Κεφάλαια ύψους 7,3 δις ευρώ και Ενεργητικό που υπερβαίνει τα 88,4 δις ευρώ, δηλαδή περίπου το μισό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδας) η Ατλαντική Ένωση είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ άλλοτε!

Διαθέτει Σταθερή Ελληνική Διοίκηση και οι αποφάσεις λαμβάνονται από ανθρώπους που είναι οι ίδιοι “ασφαλιστές”, με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο και προσήλωση στην ανάπτυξη της Εταιρίας στην Ελληνική Αγορά!

Είναι συνδεδεμένη, μέσω σταθερών και πολυετών συμβάσεων, με πρώτης σειράς Αντασφαλιστικές Εταιρίες, διεθνούς κύρους και τεράστιας οικονομικής επιφάνειας, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ για περισσότερα από 50 ολόκληρα χρόνια χαράσσει την πορεία της με Φερεγγυότητα, Αξιοπιστία και Συνέπεια

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Ατλαντική Ένωση έχει πετύχει:

  • Να είναι ΠΡΩΤΗ σε φερεγγυότητα (αξιοπιστία) ασφαλιστική εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής στην Ελλάδα για 8η συνεχή χρονιά , βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και χωρίς χρήση μεταβατικών μέτρων (Δείκτης Φερεγγυότητας 288% (αποτελέσματα 31/12/2023). Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει κεφάλαια σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%).
  • Να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Οικονομίας (Fortune)
  • Να διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 35 ετών, με παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων
  • Να διαθέτει σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές και πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές, όπως ασφάλιση ποδηλάτων, ηλεκτρικών οχημάτων και κατοικίδιων, ενώ είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που ξεκίνησε να ασφαλίζει drones
  • Να εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων
  • Να διπλασιάσει την έκταση των κεντρικών της γραφείων από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ.
  • Να εξυπηρετεί πάνω από 400.000 πελάτες (ιδιώτες & επιχειρήσεις)
  • Να διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα

και το σημαντικότερο:

  • Να διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη προσέγγιση σε πελάτες και συνεργάτες και

Να είναι πολύ σύγχρονη αλλά και με μεγάλη ιστορία!

6 Λόγοι για να μας εμπιστευτείτε

01
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης 1η θέση σε αξιοπιστία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής στην Ελλάδα με Δείκτη Φερεγγυότητας 288% (αποτελέσματα 31/12/2023)
02
Ασφάλιση Ζωής| Ατλαντική Ένωση Ανθρώπινο Πρόσωπο
03
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης Συνεχής κερδοφορία 35 ετών, με παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων
04
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης Γρήγορες & απλές διαδικασίες αποζημιώσεων
05
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης Σύγχρονες Μηχανογραφικές Εφαρμογές & Πρωτοποριακές Ασφαλιστικές Παροχές
06
Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης Συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα
Ειδικές Ασφαλίσεις| Ατλαντική Ένωση
288% πρώτη Σταθερά σε αξιοπιστία ασφαλιστική εταιρεία

Η πρώτη ασφαλιστική εταιρία σε φερεγγυότητα στην ελληνική αγορά. Μέσα σε μία οικονομική κρίση την οποία περνάμε θεώρησε ότι θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή οικονομικά, ώστε να μπορεί να προσφέρει σωστά προγράμματα και καλύψεις, σε σωστές τιμές, με απόλυτη εγγύηση στους πελάτες της.

Τα νέα μας

ΠΑΝΩ