Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που αναφέρονται στην αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: