Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ξενοδοχειακών μονάδων άνω των 20 κλινών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων  αλλά και των  ιδιωτών.  Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Oι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 20 κλινών

Τρίτοι

Oι ένοικοι και οι επισκέπτες των ξενοδοχειακών μονάδων

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Oι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες της ασφαλιζόμενης ξενοδοχειακής μονάδας και θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος για το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασφαλιζόμενος ή το προσωπικό του
Οι υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του ξενοδοχείου
Ατυχήματα από τη λειτουργία και χρήση πισίνας
Οι σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν αποκλειστικά και μόνον στους ενοίκους της ξενοδοχειακής μονάδας από πυρκαϊά/έκρηξη οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνον σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου
Η τροφική δηλητηρίαση των πελατών της ξενοδοχειακής μονάδας, εφόσον σε αυτή λειτουργεί εστιατόριο
Η κλοπή/απώλεια/ζημιά των αποσκευών και λοιπών αντικειμένων των πελατών της ξενοδοχειακής μονάδας, που θα οφείλονται σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου
Η εργοδοτική ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι του προσωπικού του, που απασχολείται στην επιχείρησή του, για τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις του ως εργοδότη (άρθρα 657, 658 Α.Κ.)

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €    50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  100.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                           μέχρι €      15.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                    μέχρι   €  150.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €  150.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €   300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                           μέχρι  €     30.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                    μέχρι   €  450.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 300.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                           μέχρι €     50.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                    μέχρι   €  600.000,00

Κάλυψη κλοπής / απώλειας αποσκευών & αντικειμένων

  • Ανά πελάτη: € 450,00 ανά δωμάτιο, ανά πελάτη και ανά οικογένεια. 
  • Ανά ημέρα: €  350,00 ανά ημέρα, οσοιδήποτε και εάν είναι οι παθόντες
  • Ανώτατη ευθύνη Εταιρίας:    €  6.000,00 για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης).

    * Για την κάλυψη αυτή όλα τα μέλη της ίδιας οικογένειας θεωρούνται ως ένας πελάτης.
    * Η κάλυψη ισχύει μόνο για περιπτώσεις διάρρηξης επιβεβαιωμένες από την αστυνομία.

 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: