Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Χώρων εστίασης

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων  αλλά και των  ιδιωτών.  Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Εστιατόρια, αναψυκτήρια, fast food κλπ

Τρίτοι

Οι πελάτες / επισκέπτες του καταστήματος

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να συμβούν σε πελάτες ή επισκέπτες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης από ατύχημα που θα συμβεί στους χώρους του καταστήματος, θα έχει σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος
Καλύπτεται επίσης και η τροφική δηλητηρίαση που τυχόν θα συμβεί σε πελάτες του καταστήματος και η οποία θα οφείλεται αποδεδειγμένα σε ιδιοπαρασκευάσματα του ασφαλιζομένου

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €    30.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €    60.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €       6.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €   90.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι  €    60.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €   150.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι  €     15.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €  300.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 150.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    60.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  800.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: