Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ναυαγοσωστικών υπηρεσιών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων  αλλά και των  ιδιωτών.  Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Ο εκάστοτε ναυαγοσώστης

Τρίτοι

Οι λουόμενοι

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ναυαγοσώστη για σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους εξαιτίας αμέλειας ή παραλείψεων κατά τη διάρκεια παροχής βοήθειας σε τρίτους (λουόμενους) από τον ή τους ναυαγοσώστες οι οποίοι θα εργάζονται σε παραλία ή κολυμβητήριο
Η ευθύvη πoυ καλύπτεται αφoρά μόvo και περιoρίζεται στις περιπτώσεις πoυ θα πρoκληθεί ατύχημα κατά τις ώρες εργασίας των ναυαγοσωστών στην παραλία

* Όρια κάλυψης & ασφάλιστρα παρέχονται κατά περίπτωση

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: