Επιστροφή

Περιβαλλοντική ευθύνη από εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων

H ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει την εκ του του Νόμου αστική  ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης και των προστηθέντων του, από αιφνίδια και απρόβλεπτη ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος, οποιασδήποτε μορφής (accidental pollution), κατά τη δραστηριότητα της συλλογής (φόρτωσης και εκφόρτωσης) και μεταφοράς ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων (“ο ρυπαίνων πληρώνει”).

Απευθύνεται σε

Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, εταιρείες ανακύκλωσης, εργολάβους ιδιωτικών ή δημόσιων έργων ή χωματουργικών εργασιών κ.λ.π.

 

Αντικείμενο εργασιών ασφαλισμένης επιχείρησης

Συλλογή (φόρτωση/εκφόρτωση) και μεταφορά ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων

Γεωγραφικά όρια

Εντός Ελληνικής Επικράτειας

Ασφαλιστικές καλύψεις

Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τον Νόμο 4685/2020 – Άρθρο 85 και το ΠΔ 148/2009. Αναφέρεται στη δραστηριότητα συλλογής (φόρτωσης και εκφόρτωσης) και μεταφοράς ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά  κατηγοριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ΕΚΑ 2014/955/ΕΕ. Περιλαμβάνει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους (σωματικές βλάβες/θάνατο ή υλικές ζημιές καθώς και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, εξαιρούμενης της σταδιακής ρύπανσης/μόλυνσης (gradual pollution).   

Ασφαλισμένα Κεφάλαια

Ανώτατο όριο ευθύνης ανά συμβάν                                                  € 100.000

Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας  συνολικά και ετησίως          € 100.000

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα.

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: