Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Πρατήριων βενζίνης - Συνεργείων αυτοκινήτων

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων  αλλά και των  ιδιωτών.  Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης συνεργείου / πρατηρίου/πλυντηρίου αυτοκινήτου

Τρίτοι

Οι πελάτες / επισκέπτες του καταστήματος/επαγγελματικού χώρου

Βασικές Καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να συμβούν σε πελάτες ή επισκέπτες από ατύχημα που θα συμβεί στους χώρους του καταστήματος/επαγγελματικού χώρου, θα έχει σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος.
Καλύπτεται και η εργοδοτική ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι του προσωπικού του, που απασχολείται στην επιχείρησή του, για τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις του ως εργοδότη (άρθρα 657, 658 Α.Κ.)

Επιπλέον καλύψεις – Επεκτάσεις κάλυψης

  • Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά στα οχήματα των πελατών του ασφαλιζομένου, τα οποία βρίσκονται για επισκευή ή φύλαξη μόνον εφόσον η πυρκαγιά οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου. Η εν λόγω κάλυψη ΔΕΝ δίδεται στα πρατήρια βενζίνης
  • Καλύπτεται η ολική κλοπή σε οχήματα τρίτων που παραδόθηκαν για φύλαξη/επισκευή, εντός των χώρων της επιχείρησης

Σημείωση: Οι ανωτέρω καλύψεις δίδονται υπό την προϋπόθεση ότι οι ζημιές αυτές δεν καλύπτονται ή δεν μπορούν να καλυφθούν με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου

Όρια Κάλυψης 

Οι ανωτέρω καλύψεις δίδονται μέχρι € 15.000 ανά περιστατικό και συνολικά σε ετήσια βάση

 

Προαιρετικές καλύψεις

  • Καλύπτονται και οι ζημιές στα αυτοκίνητα των πελατών του ασφαλιζομένου από πρόσκρουση / σύγκρουση μόνον εντός του επαγγελματικού του χώρου και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτά θα οδηγούνται από υπαλλήλους του οι οποίοι θα είναι άνω των 23 ετών με νόμιμη άδεια οδήγησης άνω του ενός έτους
  • Καλύπτονται και οι  ζημιές στα αυτ/τα των πελατών του ασφαλιζομένου που θα προξενηθούν αποκλειστικά και μόνον κατά τη διαδικασία πλυσίματος (χειρωνακτικά) εξαιρουμένων των ζημιών σε καθρέφτες, υαλοκαθαριστήρες, αεροτομές  και κεραίες
  • Καλύπτονται επίσης ζημιές στα αυτοκίνητα των πελατών του ασφαλιζομένου συνεπεία πτώσης τους από τα ανυψωτικά ή άλλα μηχανήματα   που διαθέτει ο χώρος

Σημείωση: Οι ανωτέρω καλύψεις δίδονται υπό την προϋπόθεση ότι οι ζημιές αυτές δεν καλύπτονται  ή δεν μπορούν να καλυφθούν με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου

Όρια Κάλυψης

Οι ανωτέρω καλύψεις δίδονται μέχρι € 1.500 ανά όχημα, € 3.000 ανά περιστατικό και συνολικά σε ετήσια βάση

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €    30.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €    60.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €       6.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €   90.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι  €    60.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €   150.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι  €     15.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €  300.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 150.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    60.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  800.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: