Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Προστασία δανειοληπτών

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σας εξασφαλίζει την αποπληρωμή των δανειακών σας υποχρεώσεων, σε περίπτωση επέλευσης ενός μοιραίου ή τραγικού συμβάντος

Απλή Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου

Αποτελεί καίριας σημασίας η διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου και η ομαλή συνέχιση της ζωής των αγαπημένων μας προσώπων, η οποία εξασφαλίζεται με την απεμπλοκή τους από τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου

Απλή Ασφάλεια Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Μειούμενου Κεφαλαίου

Αποτελεί καίριας σημασίας η διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου και η ομαλή συνέχιση της ζωής των αγαπημένων μας προσώπων, η οποία εξασφαλίζεται με την απεμπλοκή τους από τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου ή ανικανότητάς του για εργασία

ΠΑΝΩ