Τι είναι η Φροντίδα Ατυχήματος ?

Είναι η υπηρεσία που παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε κάθε ατύχημα, που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο , ανεξάρτητα από το εάν ευθύνεται ο ασφαλισμένος ή όχι. Η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος παρέχεται στην Ελλάδα , 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε συνεργασία με την MONDIAL ASSISTANCE. Καλέστε στο 10234 ή εναλλακτικά στο 2107470001 και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης της εταιρίας μας θα αναλάβει :

  • Nα σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος ή της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος
  • Nα καταγράψει τα στοιχεία και να φωτογραφίσει το ασφαλισμένο όχημα αλλά και τα οχήματα που εμπλέκονται στο ατύχημα
  • Nα στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλώσεις και φωτογραφίες στην ασφαλιστική εταιρία
  • Nα φροντίσει την μεταφορά του οχήματός σας, στην περίπτωση που έχει ακινητοποιηθεί , στο συνεργείο
  • Nα σας παρέχει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με το περιστατικό
ΠΑΝΩ