Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Εκπαιδευτήριων & Παιδικών σταθμών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων  αλλά και των  ιδιωτών.  Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, σχολών και παιδικών σταθμών καθώς και οι υπεύθυνοι δημοσίων σχολών & παιδικών σταθμών

Τρίτοι

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές, οι γονείς τους, οι επισκέπτες και άλλοι

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προξενηθούν από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και το οποίο θα έχει σχέση με:

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προξενηθούν απο ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και το οποίο θα έχει σχέση με :

Tη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων του εκπαιδευτηρίου (αίθουσες, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ)
Tην πραγματοποίηση εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων, την ευθύνη των οποίων έχει ο ασφαλιζόμενος
Tη μεταφορά των μαθητών με μεταφορικά μέσα (σχολικά λεωφορεία) ιδιοκτησίας του ασφαλιζομένου

Σημείωση: Η κάλυψη των ατυχημάτων κατά τη μεταφορά ισχύει μόνον σε περίπτωση που η απαίτηση είναι μεγαλύτερη από τα ποσά υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Κατηγορία Α: Εκπαιδευτήρια – Σχολές– Φροντιστήρια - Νηπιαγωγεία 
Κατηγορία Β: Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί- Παιδότοποι 

 

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €    30.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €    60.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €       6.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €   90.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι  €    60.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €   150.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι  €     15.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €  300.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 150.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    60.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  800.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: