Ασφάλεια Υγείας| Ατλαντική Ένωση
Επιστροφή

Νοσοκομειακά Προγράμματα

Η υγεία σας είναι και δική μας υπόθεση

Η ζωή επιφυλάσσει συχνά περιπέτειες με την υγεία. Κάποιες από αυτές περνούν με λίγα φάρμακα και κάποιες άλλες απαιτούν ιατρική βοήθεια ή νοσοκομειακή περίθαλψη

Προγράμματα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Life Protection

 • €100.000 ή €400.000 (με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο €10) ασφαλισμένο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Επιλογή δωματίου A΄ (Μονόκλινο) & Β΄ (Δίκλινο)
 • Δυνατότητα ακόμα οικονομικότερης λύσης μέσω επιλογής συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας με ποσά των €750 - €1.500 - €3.000 ανά περιστατικό νοσηλείας
 • Κάλυψη εξόδων ασθενοφόρου έως €400 ετησίως
 • Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο ή στο σπίτι (μια 8ωρη βάρδια μέχρι 15 ημέρες)
 • Κάλυψη εξόδων επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού έως €500 ανά περίπτωση
 • Παροχή ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος ύψους €100 και μέχρι 20 ημέρες, σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν έξοδα νοσηλείας

Extra Life Protection

 • €100.000 ή €400.000 (με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο €10) ασφαλισμένο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Επιλογή δωματίου A΄ (Μονόκλινο) & Β΄ (Δίκλινο)
 • Δυνατότητα ακόμα οικονομικότερης λύσης μέσω επιλογής συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας με ποσά των €750 - €1.500 - €3.000 ανά περιστατικό νοσηλείας
 • Κάλυψη εξόδων ασθενοφόρου έως €600 ετησίως
 • Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο (δύο 8ωρες βάρδιες μέχρι 15 ημέρες)
 • Κάλυψη εξόδων επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού έως €750 ανά περίπτωση
 • Παροχή ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος ύψους €100 και μέχρι 30 ημέρες, σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν έξοδα νοσηλείας
 • Ειδική παροχή Συγγενών μη Γνωστών Παθήσεων έως €40.000 για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και τις ανανεώσεις του

Atlas Protection Plus

 • € 1.000.000 ασφαλισμένο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Επιλογή δωματίου A΄ (Μονόκλινο) & Β΄ (Δίκλινο)
 • Δυνατότητα επιλογής αγοράς του προγράμματος χωρίς απαλλαγή ή με συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας με ποσά των €750 - €1.500 - €3.000 ανά περιστατικό νοσηλείας και €5.000 - €10.000 ανά έτος
 • 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελβετία, 85% σε λοιπά Κράτη και 80% σε Η.Π.Α. και Καναδά
 • Κάλυψη εξόδων ασθενοφόρου έως €400 ετησίως
 • Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο ή στο σπίτι (μια 8ωρη βάρδια μέχρι 15 ημέρες)
 • Κάλυψη ενδοσκοπικών μη επεμβατικών πράξεων έως €500 ανά περίπτωση
 • Κάλυψη εξόδων επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού έως €500 ανά περίπτωση
 • Παροχή ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος ύψους €100 και μέχρι 30 ημέρες, σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν έξοδα νοσηλείας
 • Ειδική παροχή Συγγενών μη Γνωστών Παθήσεων έως €200.000 για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και τις ανανεώσεις του

Extra Protection Plus

 • € 1.000.000 ασφαλισμένο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Επιλογή δωματίου A΄ (Μονόκλινο) & Β΄ (Δίκλινο)
 • Δυνατότητα επιλογής αγοράς του προγράμματος χωρίς απαλλαγή ή με συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας με ποσά των €750 - €1.500 - €3.000 ανά περιστατικό νοσηλείας και €5.000 - €10.000 ανά έτος
 • 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελβετία, 85% σε λοιπά Κράτη και 80% σε Η.Π.Α. και Καναδά
 • Κάλυψη εξόδων ασθενοφόρου έως €600 ετησίως
 • Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας στο νοσοκομείο (δύο 8ωρες βάρδιες μέχρι 15 ημέρες)
 • Κάλυψη ενδοσκοπικών μη επεμβατικών πράξεων έως €750 ανά περίπτωση
 • Κάλυψη εξόδων επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού έως €750 ανά περίπτωση
 • Παροχή ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος ύψους €100 και μέχρι 50 ημέρες, σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν έξοδα νοσηλείας
 • Ειδική παροχή Συγγενών μη Γνωστών Παθήσεων έως €250.000 για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και τις ανανεώσεις του
Σύγκριση Προγραμμάτων
LIFE PROTECTION
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Ανώτατο ετήσιο όριο παγκοσμίως
Ανώτατο όριο ημερών νοσηλείας
Θέσεις Νοσηλείας
Απαλλασσόμενο Ποσό ανά περιστατικό νοσηλείας
Έξοδα εντός νοσοκομείου - Επιπλέον συνοδός παιδιού
Αμοιβές Χειρουργού Αναισθησιολόγου – Θεράποντος ιατρού
Έξοδα Ασθενοφόρου
Έξοδα Αποκλειστικής Νοσοκόμας
Ημερήσια επέμβαση / θεραπεία
Χημειοθεραπείες, Ραδιοθεραπείες, Ακτινοθεραπείες
Κάλυψη ανοσοθεραπείας χωρίς υπο-όριο
Έξοδα νοσηλείας σε ειδικές κλίνες ΕΣΥ
Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα
Πριν και Μετά την Νοσηλεία Έξοδα
Αποκλειστική Νοσοκόμα στο σπίτι
Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (Check – up)
Χειρουργικό επίδομα
Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο Εξωτερικό
Bonus Συμμετοχής άλλου Ασφαλιστικού Φορέα
Έξοδα Νοσηλείας εκτός Ελλάδας Απόδοση Εξόδων
Επίδομα τοκετού
Κάλυψη ενδοσκοπικών μη επεμβατικών πράξεων
Κάλυψη προληπτικής υστερεκτομής
Κάλυψη προληπτικής μαστεκτομής
Ειδική παροχή Συγγενών μη γνωστών Παθήσεων
Έξοδα επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού
Παροχή Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης
LIFE PROTECTION

€100.000 ή €400.000

(με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο €10) ασφαλισμένο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο

365 ημέρες

A΄ - B’ (Μονόκλινο ή Δίκλινο)

€ 750 - € 1.500 - € 3.000

Έως 12 ετών

Βάσει Πίνακα Αμοιβών

(ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της επέμβασης)

€ 400 ετησίως

Μία 8ωρη βάρδια με ανώτατο όριο 15 ημέρες

Με παρακράτηση 50% του απαλλασσόμενου ποσού

100% με χρήση ΕΟΠΥΥ, διαφορετικά 70%

Δεν παρακρατείται απαλλασσόμενο ποσό

€ 100

Ανώτατο 20 ημέρες

€ 1.500

2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά

Μία  8ωρη βάρδια με όριο 15 ημέρες

Δωρεάν ανά έτος (ενηλίκων & παιδιατρικός)

Έως € 2.200 ανώτατο όριο

30% του ποσού κάλυψης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα έως € 10.000 

Χώρες Ε.Ε. και Ελβετία 100%, Λοιπές Χώρες Εξωτερικού 80%, ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ 60%

Μέχρι € 5.000

Μέχρι € 5.000

Έως € 500 ανά περίπτωση

EXTRA LIFE PROTECTION
EXTRA LIFE PROTECTION

€100.000 ή €400.000

(με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο €10) ασφαλισμένο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο

365 ημέρες

A΄ - B’ (Μονόκλινο ή Δίκλινο)

€ 750 - € 1.500 - € 3.000

Έως 12 ετών

Βάσει Πίνακα Αμοιβών

(ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της επέμβασης)

€ 600 ετησίως

Δύο 8ωρες βάρδιες με ανώτατο όριο 15 ημέρες

Με παρακράτηση 50% του απαλλασσόμενου ποσού

100% με χρήση ΕΟΠΥΥ, διαφορετικά 70%

Δεν παρακρατείται απαλλασσόμενο ποσό

€ 100

Ανώτατο 30 ημέρες

€ 1.500

2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά

Μία  8ωρη βάρδια με όριο 15 ημέρες

Δωρεάν ανά έτος (ενηλίκων & παιδιατρικός)

Έως € 2.200 ανώτατο όριο

30% του ποσού κάλυψης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα έως € 10.000 

Χώρες Ε.Ε. και Ελβετία 100%, Λοιπές Χώρες Εξωτερικού 80%, ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ 60%

Μέχρι € 5.000

Μέχρι € 5.000

Έως € 40.000 για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου  και τις ανανεώσεις αυτού

Έως € 750 ανά περίπτωση

ATLAS PROTECTION PLUS
ATLAS PROTECTION PLUS

€ 100.000.000

ασφαλισμένο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο

365 ημέρες

A΄ - B’ (Μονόκλινο ή Δίκλινο)

0 - € 750 - € 1.500 - € 3.000 (ανά περιστατικό νοσηλείας)
€ 5.000/έτος- €10.000 (ανά έτος) 

Έως 17 ετών

100% στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Βάσει Πίνακα Αμοιβών στα μη Συμβεβλημένα

€ 400 ετησίως

Μία 8ωρη βάρδια με ανώτατο όριο 15 ημέρες

Με παρακράτηση 50% του απαλλασσόμενου ποσού

Δεν παρακρατείται απαλλασσόμενο ποσό

€ 100

Ανώτατο 30 ημέρες

€ 1.500

2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά

Μία  8ωρη βάρδια με όριο 15 ημέρες

Δωρεάν ανά έτος (ενηλίκων & παιδιατρικός)

Έως € 3.000 ανώτατο όριο

30% του ποσού κάλυψης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα έως € 10.000 

Χώρες Ε.Ε. και Ελβετία 100%, Λοιπές Χώρες Εξωτερικού 85%, ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ 80%

€ 1.500

Έως € 500 ανά περίπτωση

Μέχρι € 5.000

Μέχρι € 5.000

Έως € 200.000 για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου  και τις ανανεώσεις αυτού

Έως € 500 ανά περίπτωση

EXTRA PROTECTION PLUS
EXTRA PROTECTION PLUS

€ 100.000.000

ασφαλισμένο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο

365 ημέρες

A΄ - B’ (Μονόκλινο ή Δίκλινο)

0 - € 750 - € 1.500 - € 3.000 (ανά περιστατικό νοσηλείας)
€ 5.000/έτος- €10.000 (ανά έτος) 

Έως 17 ετών

100% στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Βάσει Πίνακα Αμοιβών στα μη Συμβεβλημένα

€ 600 ετησίως

Δύο 8ωρες βάρδιες με ανώτατο όριο 15 ημέρες

Με παρακράτηση 50% του απαλλασσόμενου ποσού

Δεν παρακρατείται απαλλασσόμενο ποσό

€ 100

Ανώτατο 50 ημέρες

€ 1.500

2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά

Μία  8ωρη βάρδια με όριο 15 ημέρες

Δωρεάν ανά έτος (ενηλίκων & παιδιατρικός)

Έως € 3.000 ανώτατο όριο

30% του ποσού κάλυψης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα έως € 10.000 

Χώρες Ε.Ε. και Ελβετία 100%, Λοιπές Χώρες Εξωτερικού 85%, ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ 80%

€ 1.500

Έως € 750 ανά περίπτωση

Μέχρι € 5.000

Μέχρι € 5.000

Έως € 250.000 για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου  και τις ανανεώσεις αυτού

Έως € 750 ανά περίπτωση

Υποχρεωτική κάλυψη
Προαιρετική κάλυψη
Δεν παρέχεται

Συνδυάστε επιπλέον καλύψεις

Atlas Exetasis 1

 • Πραγματοποίηση Διαγνωστικών Εξετάσεων σε συμβεβλημένο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων
 • Με παραπεμπτικό συμβεβλημένου με το Δίκτυο ιατρού
 • Απεριόριστο όριο διαγνωστικών εξετάσεων από ατύχημα ή ασθένεια. Κάλυψη σε ποσοστό 80%, ενώ η δική σας συμμετοχή στο κόστος ανέρχεται σε 20%. Η συμμετοχή αυτή καταργείται με παράλληλη χρήση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Ιατρικές επισκέψεις με συμβολικό κόστος συμμετοχής 6€ για επισκέψεις στο ιατρείο και 18€ στο σπίτι
 • Κάλυψη 25 Φυσικοθεραπειών με συμμετοχή 6€ ανά συνεδρία. Πέραν των 25 συνεδριών παρέχεται έκπτωση 20% επί του τιμοκαταλόγου. Επίσης, καλύπτονται κατ’ οίκον 10 φυσιοθεραπείες (περιλαμβάνονται στις 25) με συμμετοχή €15

Atlas Exetasis 2

 • Πραγματοποίηση Διαγνωστικών Εξετάσεων σε συμβεβλημένο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων
 • Με παραπεμπτικό συμβεβλημένου με το Δίκτυο ή του προσωπικού σας ιατρού
 • Ανώτατο ετήσιο όριο διαγνωστικών εξετάσεων 4.800€
 • Κάλυψη από ατύχημα ή ασθένεια 100% και απευθείας κάλυψη εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων
 • Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς χρέωση και αφαίρεση από το όριο των διαγνωστικών εξετάσεων
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών με συμμετοχή 20 €
 • Κάλυψη απεριόριστων Φυσικοθεραπειών με συμμετοχή 20€ ανά συνεδρία. Επίσης, καλύπτονται κατ’ οίκον φυσιοθεραπείες με συμμετοχή €30

Atlas Exetasis 3

 • Πραγματοποίηση Διαγνωστικών Εξετάσεων σε συμβεβλημένο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων
 • Με παραπεμπτικό συμβεβλημένου με το Δίκτυο ή του προσωπικού σας ιατρού
 • Ανώτατο ετήσιο όριο διαγνωστικών εξετάσεων 1.000€
 • Κάλυψη από ατύχημα ή ασθένεια 100% και απευθείας κάλυψη εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων
 • Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς χρέωση και αφαίρεση από το όριο των διαγνωστικών εξετάσεων
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών με συμμετοχή 20 €
 • Κάλυψη απεριόριστων Φυσικοθεραπειών με συμμετοχή 20€ ανά συνεδρία. Επίσης, καλύπτονται κατ’ οίκον φυσιοθεραπείες με συμμετοχή €30

Επείγουσα Μεταφορά Ασθενούς ή Τραυματία

 • Επείγουσα Μεταφορά εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, εντός Ελλάδος & από χώρες της Ε.Ε. προς Ελλάδα
 • Μεταφορά συγγενικών προσώπων
 • Αποστολή Ιατρού στο Εξωτερικό
 • Επαναπατρισμός Ασθενούς
ΠΑΝΩ