Ασφάλιση Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας| Ατλαντική Ένωση
Επιστροφή

ATLA ASSISTANCE

24ωρη Υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας (Emergency Service),  με σκοπό την άμεση επέμβαση ειδικευμένων τεχνικών στην κατοικία σας και/η στην επιχείρησή σας.

Συμβουλευτική Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας -  Αποστολής Εξειδικευμένων Τεχνικών (Connection Service).

ATLA ASSISTANCE

HOME - SHOP & OFFICE ASSISTANCE - EMERGENCY & CONNECTION SERVICE

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 10234

24 ώρες/7 ημέρες την εβδομάδα ή εναλλακτικά 210 74 70 001

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Η κάλυψη των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρία MAPRFE ASISTENCIA, φροντίζοντας με ειδικευμένους τεχνίτες και προσωπικό, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο να βρίσκεται κοντά σας.

1. EMERGENCY SERVICE (υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας,με πολύ χαμηλό κόστος)

Μπορείτε να εξασφαλίσετε την άμεση αποκατάσταση ζημιών στην κατοικία, το γραφείο ή το κατάστημά σας με την κάλυψη Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας

Καλώντας στο αριθμό έκτακτης ανάγκης 10234 (αστική χρέωση από σταθερό) ή εναλλακτικά 210 74 70 001, ενεργοποιείται η υπηρεσία αποκατάστασης ζημιών (Emergency Service) 24ώρες/7 ημέρες για όλο το χρόνο

Η υπηρεσία αυτή σας παρέχει τις εξής δυνατότητες:

-   Άμεση επέμβαση για αποκατάσταση ζημιών σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, κρύσταλλα, πόρτες, παράθυρα και κλειδαριές

-   Κάλυψη κόστους επισκευής ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν για τη διάσωση ή τον απεγκλωβισμό ατόμων στον ασφαλισμένο χώρο

-   Υπηρεσία φύλαξης του χώρου μετά από φωτιά, έκρηξη, πλημμύρα ή κλοπή

-   Προσωρινή αντικατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών (όπως tv) εάν υποστούν βλάβη λόγω φωτιάς, έκρηξης, πλημμύρας ή απόπειρας κλοπής

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, καλύπτεται το κόστος μετακίνησης και εργασίας του τεχνίτη, καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μέχρι του ορίου των € 130 (μέχρι 3 φορές ανά υπηρεσία και 5 φορές ετησίως).

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται στον Ν.Αττικής, Ν.Θεσσαλονίκης, Ν.Αχαίας, Ν.Ηρακλείου, Ν.Μαγνησίας, Ν.Λαρίσης και Ν.Ευβοίας (Χαλκίδα) καθώς και αποζημιωτικά σε όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας που δεν αναφέρονται παραπάνω.

Σημαντικό: σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άμεση (και οπωσδήποτε πριν την αποστολή τεχνικών) επικοινωνία με το Συντονιστικό Κέντρο 10234, για την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης

 

2 .CONNECTION  SERVICE (υπηρεσία αποστολής τεχνικών)

Επιπρόσθετα, μπορείτε να "χρησιμοποιήσετε" την ανωτέρο υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει την αποστολή τεχνικών για μη επείγουσες περιπτώσεις, με σκοπό τη σύνταξη προϋπολογισμού για εργασίες που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε στον ασφαλισμένο χώρο σας. Εάν η προσφορά γίνει δεκτή από μέρους σας, η εταιρία τεχνικής βοήθειας με την οποία συνεργαζόμαστε, αναλαμβάνει το συντονισμό των εργασιών, την εγγύηση και την ποιότητά τους για διάστημα 6 μηνών, καθώς και τον έλεγχο του κόστους που έχετε αναλάβει

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: