Ασφάλιση Επαγγελματικών Σκαφών| Ατλαντική Ένωση
Επιστροφή

Μη Μηχανοκίνητα

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα για την υποχρεωτική από τις Νομοθετικές Διατάξεις - Ν.4256/14 (ΦΕΚ 92 Α), Ν.4276/14 (ΦΕΚ 155/14) και Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α 82) - αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ατυχήματα που θα προκληθούν από τον ασφαλισμένο κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία του ασφαλισμένου σκάφους

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Πρόγραμμα Α

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα)         :   Ευρώ  50.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν                                                                                      :  Ευρώ   30.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης                                                                        :  Ευρώ 100.000

 

Πρόγραμμα Β

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα)         :   Ευρώ  150.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν                                                                                       :  Ευρώ    90.000

Θαλάσσια Ρύπανση                                                                                                 :  Ευρώ  90.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης                                                                         :  Ευρώ  150.000

 

Πρόγραμμα Γ

Σωματικές βλάβες και/ή Θάνατο (Μεμονωμένο & Ομαδικό ατύχημα)         :   Ευρώ  300.000

Υλικές ζημιές ανά συμβάν                                                                                       :  Ευρώ  150.000

Θαλάσσια Ρύπανση                                                                                                 :  Ευρώ  90.000

Ανώτατη Ευθύνη της Επιχείρησης                                                                         :  Ευρώ  540.000

 

Ασφάλιση ιδιωτών σε αγώνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

Η κάλυψη δίδεται σε μικρά σκάφη τύπου OPTIMIST, LASER, 4,70, 4,20, EUROPE ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε επίσημους ιστιοπλοϊκούς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος.
Δίδεται η δυνατότητα τα σκάφη να ασφαλίζονται μόνο για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο αγώνα ή αγώνες και όχι ετησίως.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - Ορίζονται ανά περίπτωση

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ