Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Τουριστικών κατοικιών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει χωρίς τη θέλησή του σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) ή/και υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

 

Η κάλυψη αφορά επιπλωμένες, ενοικιαζόμενες κατοικίες, διαμερίσματα ή βίλες, δυναμικότητος έως 20 κλίνες, που ενοικιάζονται μέσω AIRBNB και άλλων πρόμοιων τρόπων βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων. Η κάλυψη δίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των νόμων που διέπουν αυτήν την κατηγορία ενοικίασης καταλυμάτων

Ασφαλισμένος

Ιδιώτες που μισθώνουν νόμιμα τις κατοικίες τους ή δωμάτια αυτών για ορισμένο χρονικό διάστημα

Τρίτοι

Οι ένοικοι και οι επισκέπτες των καταλυμάτων.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες του ασφαλιζομένου καταλύματος και θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος για το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασφαλιζόμενος ή το προσωπικό του
οι υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του καταλύματος
ατυχήματα από τη λειτουργία και χρήση πισίνας
Η αστική ευθύνη για ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν αποκλειστικά και μόνον στους ενοίκους και τους επισκέπτες του καταλύματος από πυρκαγιά/έκρηξη, διαρροή σωληνώσεων καθώς και τη χρήση ανελκυστήρων, οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνον σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου
Η αστική ευθύνη από εργασίες συντήρησης και επισκευών μέχρι του ποσού των € 10.000

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

 

Προγράμματα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   20.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €    40.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                            μέχρι €    10.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €   90.000,00

 

Προγράμματα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  100.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                            μέχρι €    20.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι €  200.000,00

 

 

Προγράμματα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 100.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €  200.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €    30.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι €  400.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: