Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ξενοδοχειακών μονάδων κάτω των 20 κλινών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων  αλλά και των  ιδιωτών.  Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενες κατοικίες δυναμικότητος έως 20 κλίνες τα οποία λειτουργούν βάσει άδειας του ΕΟΤ

Τρίτοι

Οι ένοικοι και οι επισκέπτες των καταλυμάτων

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες που είναι δυνατόν να συμβούν σε ενοίκους ή επισκέπτες του ασφαλιζομένου καταλύματος και θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος για το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ασφαλιζόμενος ή το προσωπικό του
Οι υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία των ενοίκων και επισκεπτών του καταλύματος
Ατυχήματα από τη λειτουργία και χρήση πισίνας
Οι σωματικές βλάβες που τυχόν θα προξενηθούν αποκλειστικά και μόνον στους ενοίκους της ξενοδοχειακής μονάδας από πυρκαϊά/έκρηξη οφειλόμενη αποκλειστικά και μόνον σε υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα Α

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €    50.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι €  100.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €     15.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι   €  150.000,00

 

Πρόγραμμα Β

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €  150.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €   300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                            μέχρι  €    30.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι   €  450.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: