Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Λογιστών

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει ακούσια σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) και/ ή υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Που απευθύνεται

  • Σε Λογιστικά γραφεία – Σε ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές που δεν εργάζονται σε Λογιστική – Ελεγκτική Εταιρία ή γραφείο
  • Σε Λογιστές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες τουλάχιστον τρία (3) έτη
  • Προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Τι καλύπτεται ;

Καλύπτεται η επαγγελματική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
Έξοδα υπεράσπισης, ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης / συκοφαντίας
Απώλεια εγγράφων
Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων
Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης Απαιτήσεων

Λόγοι Αξιώσεων – Απαιτήσεων

Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή (φορολογικά
Μη τήρηση των προθεσμιών
Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς
Δυσφήμιση
Λάθη στην τήρηση λογιστικών βιβλίων

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Επιλογή Α

Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ' έτος                Μέχρι € 20.000        

Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)        Μέχρι € 20.000

Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)      Μέχρι € 20.000

 

Επιλογή Β

Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ' έτος              Μέχρι € 50.000        

Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)        Μέχρι € 20.000

Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)      Μέχρι € 50.000

 

Επιλογή Γ

Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ' έτος                Μέχρι € 100.000        

Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)        Μέχρι €   20.000

Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)      Μέχρι € 100.000

 

Επιλογή Δ

Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ' έτος                Μέχρι € 150.000        

Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)        Μέχρι €   50.000

Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)      Μέχρι € 100.000

 

Επιλογή Ε

Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ' έτος              Μέχρι € 200.000        

Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)        Μέχρι €   50.000

Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)      Μέχρι € 100.000

 

Επιλογή ΣΤ

Ετήσιο Όριο Ευθύνης Ανά Γεγονός και Συνολικά Κατ' έτος                Μέχρι € 300.000        

Απώλεια Εγγράφων (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)        Μέχρι €   50.000

Κάλυψη Δυσφήμισης (Τα αναγραφόμενα αποτελουν υποόρια)      Μέχρι € 100.000

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: