Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Εξωνοσοκομειακά Προγράμματα

Ολοκληρωμένες Λύσεις Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

O καλύτερος τρόπος για να προφυλάξουμε την υγεία μας είναι η πρόληψη, για το λόγο αυτό η Ατλαντική Ένωση σας παρέχει σύγχρονα προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παράλληλα, η αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση

Atlas Exetasis 1

 • Πραγματοποίηση Διαγνωστικών Εξετάσεων σε συμβεβλημένο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων
 • Με παραπεμπτικό συμβεβλημένου με το Δίκτυο ιατρού
 • Απεριόριστο όριο διαγνωστικών εξετάσεων από ατύχημα ή ασθένεια. Κάλυψη σε ποσοστό 80%, ενώ η δική σας συμμετοχή στο κόστος ανέρχεται σε 20%. Η συμμετοχή αυτή καταργείται με παράλληλη χρήση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Ιατρικές επισκέψεις με συμβολικό κόστος συμμετοχής 6€ για επισκέψεις στο ιατρείο και 18€ στο σπίτι
 • Κάλυψη 25 Φυσικοθεραπειών με συμμετοχή 6€ ανά συνεδρία. Πέραν των 25 συνεδριών παρέχεται έκπτωση 20% επί του τιμοκαταλόγου. Επίσης, καλύπτονται κατ’ οίκον 10 φυσιοθεραπείες (περιλαμβάνονται στις 25) με συμμετοχή €15

Atlas Exetasis 2

 • Πραγματοποίηση Διαγνωστικών Εξετάσεων σε συμβεβλημένο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων
 • Με παραπεμπτικό συμβεβλημένου με το Δίκτυο ή του προσωπικού σας ιατρού
 • Ανώτατο ετήσιο όριο διαγνωστικών εξετάσεων 4.800€
 • Κάλυψη από ατύχημα ή ασθένεια 100% και απευθείας κάλυψη εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων
 • Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς χρέωση και αφαίρεση από το όριο των διαγνωστικών εξετάσεων
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών με συμμετοχή 20 €
 • Κάλυψη απεριόριστων Φυσικοθεραπειών με συμμετοχή 20€ ανά συνεδρία. Επίσης, καλύπτονται κατ’ οίκον φυσιοθεραπείες με συμμετοχή €30

Atlas Exetasis 3

 • Πραγματοποίηση Διαγνωστικών Εξετάσεων σε συμβεβλημένο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων
 • Με παραπεμπτικό συμβεβλημένου με το Δίκτυο ή του προσωπικού σας ιατρού
 • Ανώτατο ετήσιο όριο διαγνωστικών εξετάσεων 1.000€
 • Κάλυψη από ατύχημα ή ασθένεια 100% και απευθείας κάλυψη εξόδων διαγνωστικών εξετάσεων
 • Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς χρέωση και αφαίρεση από το όριο των διαγνωστικών εξετάσεων
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στο δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών με συμμετοχή 20 €
 • Κάλυψη απεριόριστων Φυσικοθεραπειών με συμμετοχή 20€ ανά συνεδρία. Επίσης, καλύπτονται κατ’ οίκον φυσιοθεραπείες με συμμετοχή €30

Επείγουσα Μεταφορά Ασθενούς ή Τραυματία

 • Επείγουσα Μεταφορά εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, εντός Ελλάδος & από χώρες της Ε.Ε. προς Ελλάδα
 • Μεταφορά συγγενικών προσώπων
 • Αποστολή Ιατρού στο Εξωτερικό
 • Επαναπατρισμός Ασθενούς
ΠΑΝΩ