Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

Κάθε Επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, εκτός από άμεσες υλικές ζημιές λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, φυσικών φαινομένων και άλλων κινδύνων, απειλείται και από επακόλουθες έμμεσες ζημιές, λόγω διακοπής ή περιορισμού των Πωλήσεων.

Κάθε Επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, εκτός από άμεσες υλικές ζημιές λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, φυσικών φαινομένων και άλλων κινδύνων, απειλείται και από επακόλουθες έμμεσες ζημιές, λόγω διακοπής ή περιορισμού των Πωλήσεων.

Η Ασφάλιση μ’ ένα πυρασφαλιστήριο έναντι υλικών ζημιών μόνο, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες των Επιχειρήσεων, τις αφήνει εκτεθειμένες στην αντιμετώπιση των έμμεσων ζημιών, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορούν να ανακάμψουν οικονομικά και να οδηγούνται σε διακοπή εργασιών.

Αντικείμενο της Ασφάλισης διακοπής εργασιών είναι τα σταθερά έξοδα και το καθαρό κέρδος (ακαθάριστο κέρδος), το οποίο, σε περίπτωση π.χ. πυρκαγιάς και επακόλουθης διακοπής ή περιορισμού των Πωλήσεων, στερεί έσοδα από την Επιχείρηση, η οποία επιπρόσθετα βαρύνεται με την καταβολή των σταθερών εξόδων και την απώλεια του καθαρού κέρδους.

Με την Ασφάλιση διακοπής εργασιών, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για την απώλεια του ακαθάριστου κέρδους μέχρις ότου επανέλθουν οι Πωλήσεις στο επίπεδο που θα ήταν, εάν δεν είχε επέλθει ο κίνδυνος ή εξαντληθεί η συμφωνηθείσα Μέγιστη Περίοδος Αποζημίωσης.

Έκτακτα έξοδα, στα οποία θα προβεί η Επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διακοπή των Πωλήσεων, καλύπτονται.

Η Ασφάλιση της διακοπής εργασιών, σε συνδυασμό με την Ασφάλιση έναντι πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων, είναι η λύση, η οποία παρέχει επαρκή προστασία σε μικρές και μεγάλες Επιχειρήσεις, έναντι άμεσων και έμμεσων ζημιών. Είναι η μόνη λύση, η οποία επιτρέπει στις Επιχειρήσεις να ανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά.

1. Ασφάλιση διακοπής εργασιών Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.

Αφορά Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €1.500.000 και άνω, οι οποίες ακολουθούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σε συνεργασία με τον Ασφαλισμένο εκτιμώνται το Ασφαλιστικό Ποσό και η Μέγιστη Περίοδος Αποζημίωσης, έτσι ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες της Επιχείρησης.

Ο υπολογισμός του Ασφαλιστικού Ποσού βασίζεται στα αποτελέσματα του τελευταίου οικονομικού έτους και τις προβλέψεις των Πωλήσεων για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Η Μέγιστη Περίοδος Αποζημίωσης εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Επιχείρησης και την εποχικότητα των εργασιών της.

Η Ατλαντική Ένωση δεσμεύεται να σας υποστηρίξει τεχνικά, ακόμα και με φυσική παρουσία, καθώς επίσης σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, για τη σωστή εκτίμηση του Ασφαλιστικού Ποσού και της Μέγιστης Περιόδου Αποζημίωσης

2. Απλή ασφάλιση διακοπής εργασιών Ατομικές Επιχειρήσεις – Ο.Ε. – Ε.Ε.

Αφορά Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι €1.500.000, οι οποίες ακολουθούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Είναι ‘’απλή’’ γιατί δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ενέργειες υπολογισμού του Ασφαλιστικού Ποσού και της Μέγιστης Περιόδου Αποζημίωσης

Το Ασφαλιστικό Ποσό είναι στο ίδιο ύψος με το Ασφαλιστικό Ποσό περιεχομένου του Πυρασφαλιστηρίου.

Η Μέγιστη Περίοδος Αποζημίωσης ανέρχεται σε 12 μήνες.

Η Ασφάλιση διακοπής εργασιών προϋποθέτει ότι η προς ασφάλιση Επιχείρηση είναι ήδη ασφαλισμένη έναντι Υλικών Ζημιών στην Ατλαντική Ένωση

Επικοινωνία

 
*Υποχρεωτικά πεδία

10234 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης

Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας σας παρέχει 24ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, συμβουλές για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως, Οδικής Βοήθειας, Θραύσης Κρυστάλλων, Φροντίδας Ατυχήματος, Τεχνικής Βοήθειας Κατοικιών & Καταστημάτων, ιατρικών συμβουλών και εξωνοσοκομειακών παροχών (περιλαμβανομένου και του δωρεάν Check Up, σε όποιο πρόγραμμα παρέχεται), καθώς και συντονισμού ενδεχόμενης νοσηλείας σας
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: