Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Φροντίδα Aλλοδαπών

Παρέχεται σε αλλοδαπούς μετανάστες προκειμένου να λάβουν άδεια παραμονής στη χώρα και είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β)

Φροντίδα Αλλοδαπών Basic

 • Θάνατος από Ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια
  Μόνον εντός Δημόσιου Νοσοκομείου

Φροντίδα Αλλοδαπών Best

 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια
  Μόνον εντός Δημόσιου Νοσοκομείου

Φροντίδα Αλλοδαπών Plus

 • Θάνατος από Ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια
  Μόνον εντός Δημόσιου Νοσοκομείου
Σύγκριση Προγραμμάτων
Φροντίδα Αλλοδαπών Basic
Θάνατος από Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια
Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια
Φροντίδα Αλλοδαπών Basic
Φροντίδα Αλλοδαπών Best
Φροντίδα Αλλοδαπών Best
Φροντίδα Αλλοδαπών Plus
Φροντίδα Αλλοδαπών Plus
Υποχρεωτική κάλυψη
Προαιρετική κάλυψη
Δεν παρέχεται
ΠΑΝΩ