Ασφάλιση Επαγγελματικών Σκαφών| Ατλαντική Ένωση
Επιστροφή

Ασφάλιση Επαγγελματικών Σκαφών

Η Ατλαντική Ένωση παρέχει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών για την υποχρεωτική από το νόμο Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές αλλά και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

ΠΑΝΩ