Ιδιωτική Ασφάλιση | Ατλαντική Ένωση
Επιστροφή

Οικογενειάρχη

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει χωρίς τη θέλησή του σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) ή/και υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Κάλυψη ιδιώτη

Καλύπτονται ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που τυχόν θα προξενηθούν από αμέλειά του σε τρίτους κατά την ιδιωτική του ζωή και εκτός από την επαγγελματική του δραστηριότητα

 

Κάλυψη αρχηγού οικογενείας

Καλύπτονται ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) πoυ τυχόν θα προξενηθούν από τον/την σύζυγο του ασφαλισμένου, τα ανήλικα παιδιά του, το υπηρετικό προσωπικό του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου την επιμέλεια έχει ο ασφαλιζόμενος καθώς και από τους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού που κατοικούν μαζί του, κατά την ιδιωτική τους ζωή και έξω από την επαγγελματική τους δραστηριότητα

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 10.000,00
Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 20.000,00
Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 3.000,00
Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 30.000,00

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 30.000,00
Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 6.000,00
Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 90.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι € 60.000,00
Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι € 150.000,00
Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι € 15.000,00
Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας μέχρι € 300.000,00

 

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: