Ασφάλιση Οχήματος | Ατλαντική Ένωση
Επιστροφή

Atlantic Basic

Εμπιστευτείτε τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρει η Ατλαντική Ένωση και επιλέξτε το πακέτο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες

Βασικές Καλύψεις

Αστική Ευθύνη Τρίτων (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές)
Προστασία bonus - malus
Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
Φροντίδα ατυχήματος
Νομική Προστασία
Προσωπικό Ατύχημα
Επίδομα Συνέπεια Πυρκαγιά ή Κλοπής (έως 500€)

Προαιρετικές Καλύψεις

Πυρός & Πυρός από Τρομ. και κακόβουλες Ενέργειες
Α.Ε. Πυρός (Σωμ. Βλάβες & Υλ. Ζημιές Τρίτων έως 60.000€)
Θραύση Κρυστάλλων
Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
Ασφάλιση Κατοικιδίων
ΠΑΝΩ