Εικόνα της Ατλαντικής Ένωσης
Επιστροφή

Κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων

Επειδή τα πάντα μπορούν να συμβούν από δική σας υπαιτιότητα

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου στην περίπτωση που, λόγω κάποιας πράξης ή παράλειψής του, προξενήσει χωρίς τη θέλησή του σωματική βλάβη (τραυματισμό ή θάνατο) ή/και υλική ζημιά (ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία) σε τρίτους

Τα προγράμματα της Ατλαντικής Ένωσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών. Ένα από αυτά είναι κατάλληλο για εσάς

Ασφαλισμένος

Οι ιδιοκτήτες και/ή οι διαχειριστές πολυκατοικιών ή μεγάρων γραφείων

Τρίτοι

Οι ένοικοι, οι επισκέπτες της πολυκατοικίας ή του μεγάρου και οι τυχόν περαστικοί

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές τρίτων που είναι δυνατόν να προξενηθούν από ατύχημα για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και το οποίο θα συμβεί στους κοινοχρήστους ή κοινόκτητους χώρους του ασφαλιζομένου κτιρίου

Παρεχόμενα Προγράμματα Κάλυψης

Πρόγραμμα 1

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   30.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €    60.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                            μέχρι €      6.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι €    90.000,00

 

Πρόγραμμα 2

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι €   60.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)         μέχρι €  150.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                            μέχρι €    15.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                     μέχρι €   300.000,00

 

Πρόγραμμα 3

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι € 150.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα)          μέχρι € 300.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα                             μέχρι €   60.000,00

Ανώτατη ευθύνη της Εταιρείας                      μέχρι €  800.000,00

Επικοινωνία

Συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για μας στείλετε email με το ζήτημα που σας απασχολεί σε σχέση με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα. Το αίτημά σας θα απαντηθεί άμεσα

 
*Υποχρεωτικά πεδία
ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: