Ατλαντική Ένωση: 1η και πάλι σε φερεγγυότητα και αξιοπιστία το 2019

11/06/2020

Για 4η συνεχή χρονιά η Ατλαντική Ένωση αναδείχθηκε πρώτη σταθερά σε Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, μεταξύ αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με δείκτη φερεγγυότητας SCR ratio 270,42% (αποτελέσματα 31/12/2019). Το αποτέλεσμα μάλιστα αυτό το πέτυχε χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων*.

 

Για 4η συνεχή χρονιά η Ατλαντική Ένωση αναδείχθηκε πρώτη σταθερά σε Αξιοπιστία και Φερεγγυότητα Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, μεταξύ αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με δείκτη φερεγγυότητας SCR ratio 270,42% (αποτελέσματα 31/12/2019). Το αποτέλεσμα μάλιστα αυτό το πέτυχε χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων*.

Αντίστοιχα, ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR ratio διαμορφώθηκε σε 801,27%, επιβεβαιώνοντας ότι η Ατλαντική Ένωση διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό Solvency II.

*Τα μεταβατικά μέτρα ορίζουν τις διευκολύνσεις που παρέχονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε ότι αφορά τον υπολογισμό του Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ, αντί για τις επίσημες παραδοχές που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό. Αυτά τα μέτρα διευκόλυνσης μπορούν να δώσουν πολύ καλύτερη αναλογία Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ από την πραγματική, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Επίσης, μια επιχείρηση πρέπει να διαθέτει Δείκτη Φερεγγυότητας τουλάχιστον 100%, προκειμένου να διατηρεί την άδεια λειτουργίας.

ΠΑΝΩ

Αναζήτηση όρων συμβολαίου

Εισάγετε τον 16ψήφιο κωδικό & παραλάβετε σε ηλεκτρονική μορφή τους όρους του συμβολαίου σας: