Η Ατλαντική Ένωση ασφαλίζει ποδήλατα

06/09/2017

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι κάνουν όλο και μεγαλύτερη χρήση του ποδηλάτου (για λόγους αναψυχής ή και επαγγελματικούς), είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων, μέσω ενός νέου εκπτωτικού πακέτου, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Ασφάλιση Ποδηλάτων

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι κάνουν όλο και μεγαλύτερη χρήση του ποδηλάτου (για λόγους αναψυχής ή και επαγγελματικούς), είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων, μέσω ενός νέου εκπτωτικού πακέτου, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Το νέο αυτό πακέτο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για ποδήλατα, φέρει την ονομασία:


Atlantic Bicycle

Ασφαλιστικές παροχές:

§  Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (Σωματικές Βλάβες έως € 40.000 & Υλικές Ζημιές έως 
€ 10.000)

§  Ολική Κλοπή Ποδηλάτου

§  Ίδιες Ζημιές Ποδηλάτου

Περισσότερες πληροφορίες:

§  Η κάλυψη διατίθεται αποκλειστικά με ετήσια διάρκεια συμβολαίου

§  Η βασική δυνατότητα ασφάλισης παρέχεται για την Αστική Ευθύνη, οι δε καλύψεις Ολικής Κλοπής και Ιδίων Ζημιών παρέχονται προαιρετικά κατόπιν επιλογής

§  Η αίτηση ασφάλισης ποδηλάτου πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται με την αποστολή φωτογραφίας του, όταν περιλαμβάνονται οι καλύψεις Ολικής Κλοπής και Ιδίων Ζημιών

§  Για τον υπολογισμό της αξίας του ποδηλάτου, ισχύει ποσοστό μείωσης λόγω παλαιότητάς του. Η αξία του ποδηλάτου και το ποσοστό παλαιότητας υπολογίζονται με βάση το αποδεικτικό αγοράς του

§  Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης οδηγών από 5 έως 65 ετών (για ανήλικους οδηγούς που δεν έχουν ΑΦΜ το συμβόλαιο θα εκδίδεται στο όνομα του κηδεμόνα)

§  Το ασφάλιστρο είναι ενιαίο, ανεξάρτητα από την περιοχή, την κατηγορία ποδηλάτου (π.χ. δρόμου, βουνού κ.λ.π.) και την ηλικία του οδηγού

§  Ασφαλίζονται ποδήλατα αξίας από € 100 μέχρι € 3000

§  Υφίσταται η δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση (έως 250W)

ΠΑΝΩ